Software

IBM predstavio Portlane i Lotus tehnologije za društveno umrežavanje unutar kompanija

Na danu Portlanih i Lotus tehnologija 2008. održanim u Hypo centru IBM je predstavio rešenja IBM Lotus Connections 2.0 i IBM Atlas za Lotus Connections koja će korisnicima osigurati uspešniju saradnju i prilagođavanje dolazećim promenama na tržištu kao i iskorišćavanje prednosti najnovijih tehnologija u ostvarivanju boljih poslovnih rezultata.

Lotus Connections 2.0 i IBM Atlas za Lotus Connections novi je talas aplikacija društvenih mreža za primenu u poslovanju koji donose skup novih mogućnosti koje spajaju IBM-ovu stručnost na području poslovnog softvera sa mogućnostima koje u korisničkim društvenim mrežama i Internet stranicama donosi Web 2.0.

Web 2.0 skup je najnovijih internet tehnologija koji korisnicima omogućava učestvovanje u kreiranju sadržaja na Internetu te omogućava fleksibilniji pristup stvaranju, čuvanju, distribuciji i korišćenju informacija. Web 2.0 druga je generacija Weba i usluga hostinga koja umesto jednosmernog protoka informacija podrazumeva interaktivnu dvosmernu komunikaciju čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik.

IBM Lotus Connections omogućava poslovnim korisnicima da grade svoju profesionalnu mrežu dodajući u nju svoje kolege. Ovaj poslovni ekvivalent „prijateljstva“ osiguraće korisnicima da efikasno upravljaju svojim mrežama i pronalaze potrebne informacije.

Početna stranica donosi podatke iz različitih komponenti paketa Lotus Connections i prikazuje korisnicima sve što se događa unutar njihovih mreža. Widgeti omogućavaju korisnicima prilagođavanje svoje početne stranice i dodaju linkove na spoljne zajednice kao što su one na Facebooku ili na specifične poslovne aplikacije koje se koriste unutar preduzeća.

Na temelju svog iskustva na području alata za poslovnu saradnju, IBM je proširio mogućnosti označavanja (tagovanja) unutar Lotus Connections koje sada uključuju opciju za tagovanje osoba. U najnovijoj verziji korisnici mogu tagovati sebe ili druge na temelju ključnih pojmova ili područja ekspertize.

To pojedinim korisnicima omogućava trenutnu konsultaciju o bilo kojoj temi od interesa kao i korišćenje kolektivnog znanja veće grupe stručnjaka. Novi pristup poslovanju stavlja naglasak na kolektivnu kreativnost zaposlenih koji kroz saradnju i lični doprinos stvaraju nove sadržaje i znanje.

Takođe pomaže im da u populaciji korisnika pronađu one koji poseduju stručnost vezanu uz  specifična područja. Tagovi su prikazani uz profil svake osobe u zajednici čime se olakšava povezivanje svake od osoba sa određenim područjima ekspertize.

Leave a Reply