Software

Impelmentacija AKORD informacionog sistema u firmi Standard AVD

Firma Standard AVD d.o.o., jedini je ovlašćeni distributer vodećih brendova u oblasti ishrane, kućne i lične nege iz programa multinacionalne kompanije Unilever (Dove, Rexona, Signal, Domestos, Cif, Coccolino, Chipsich, Knorr, Rama…) na teritoriji Republike Srbije. Praćenje prodaje mnogobrojnih brendova , grupa i podgrupa proizvoda po ciljnim grupama komitenata, vođenje čestih akcijskih prodaja, mogućnost dobijanja raznih formi izveštaja po potrebi korisnika itd. unapredili su dotadašnju organizaciju i planiranje poslovanja kompanije Standard AVD. Nakon završenog test perioda, AKORD projekat je pušten početkom maja 2009.godine. Pored centralnog sedišta kompanije u Beogradu, AKORD je implementiran i u ostalim poslovnim lokacijama Standard-a – u Nišu, Čačku i Novom Sadu.

Leave a Reply