Software

Implementacija Autodesk Inventora u kompaniji Prvi Partizan Užice

TeamCAD je uspešno završio obuku 18 inženjera kompanije Prvi Partizan Užice za rad u Autodesk Inventor 2011 programu. Ovim je završena prva faza implementacije Autodeskovih programa u ovoj kompaniji.

Obuka

TeamCAD se pored prodaje softvera bavi obukom, tehničkom podrškom i implementacijom. Kao zvanični Autodesk trening centar, obučili smo preko 1000 polaznika. Do sada je obuka bila rezervisana isključivo za kompanije koje su od TeamCAD-a kupile Autodeskov softver. S obzirom na veliki broj zahteva, odlučeno je da se od februara 2011. godine, obuka za rad u Autodeskovim programima ponudi građanstvu. Termini kurseva i osnovne informacije će biti dostupne uskoro.

Leave a Reply