Software

Implementacija “Experience” bankarske poslovnice budućnosti u Privrednoj banci

Studiju o implementaciji projekta u PBB banci u Srbiji i izjava predsednika Uprave grupe na nivou Srbije g. Miodraga Mirčetića. “Experience” je sistem bankarske poslovnice budućnosti koja pruža usluge u potpunosti prilagođene svakom korisniku. Tako je u bankarskoj poslovnici nove generacije, korisnik čim uđe u poslovnicu prepoznat u sistemu, jer njegova bankarska kartica ima ugrađen RFID čip (radiofrekvencijski identifikator). Nakon što je sistem prepoznao određenog korisnika, na monitorima se prikazuje specifična ponuda za njega, koja je bazirana na njegovim prethodnim iskustvima u toj banci.

Leave a Reply