Software

Implementacija HCM modula u MSK Kikinda

Kompanija b4b započela je u MSK Kikinda  projekat implementacije HCM (Human Capital Management) modula. Implementiraće se sledeći HCM podmoduli: kadrovska administracija, organizaciono upravljanje, upravljanje vremenom, odabir kadrova, razvoj kadrova, upravljanje obukom i događajima i interfejs za prenos podataka iz SAP-a u aplikaciju za obračun plata.

Projekat implementacije navedenih komponenti i njihova integracija sa već implementiranim SAP modulima, započet je u oktobru 2010.g. i planirano je da se pusti u produktivan u dve faze. Prva faza će biti u martu 2011 (podmoduli kadrovska administracija, organizaciono upravljanjei upravljanje vremenom), a druga (svi ostali podmoduli) u junu 2011.

MSK a.d. Kikinda je akcionarsko društvo pod nazivom “Metanolsko-sirćetni kompleks” i nalazi se na severu Srbije u banatskom gradu Kikinda. MSK je proizvođač hemijskih proizvoda najvišeg kvaliteta, metanola i sirćetne kiseline, koje isporučuje kupcima širom sveta.

Leave a Reply