Software

Implementacija Pexim BI rešenja u makedonskim bankama

Nova regulativa Centralne banke Makedonije, koja podrazumeva pozicioniranje izveštavanja banaka prema međunarodnim standardima, poznatim pod nazivom IFRS (International Financial Reporting Standards), omogućila je da rešenje poslovne inteligencije kompanije Pexim doživi punu afirmaciju na makedonskom tržištu.

Tezauri, integralno rešenje za poslovnu inteligenciju u bankama, bazirano je na IBM Banking Data Warehouse modelima koji su potpuno poravnati sa svim međunarodnim standardima, uključujući i IFRS. U tom pogledu Pexim je potpisao ugovor sa Komercijalnom bankom Skoplje i realizacija projekta je već u toku.

Prva faza podrazumeva izradu kompletnog seta izveštaja po IFRS standardima, definisanih novom regulativom CBM i biće završena do kraja godine. U drugoj fazi projekta biće u potpunosti pokriven deo koji se odnosi na upravljanje rizicima, što predstavlja jednu od najznačajnih oblasti poslovanja banaka. Ova faza će biti finalizovana do kraja juna sledeće godine.

U toku je i potpisivanje ugovora sa NLB Tutunskom bankom Skopje, kao i IK bankom Skopje. Implementacijom Tezauri rešenja, banke će, pored realizacije sistema izveštavanja u skladu sa novom regulativom Centralne banke Makedonije, dobiti i osnovu za razvoj savremene back office strategije.

Leave a Reply