Software

Implementiran SAP u “Direktnoj trgovini”

S&T Serbia implementirala je novi SAP sistem koji optimizuje i konsoliduje poslovne procese u kompanijama Direktna trgovina, Direct group i integriše dve kompanije u jedinstven ERP sistem.

Direktna Trgovina je vodeća kompanija za distribuciju proizvoda i pružanje logističkih usluga na Balkanu. Usluge koje nudi kompanijama podrazumevaju kompletnu infrastrukturu u lancu isporuke, uključujući logistiku i skladištenje iz četiri distributivna centra (Beograd, Čačak, Niš i Novi Sad). Od 2003. godine Direktna Trgovina je ekskluzivni distributer British American Tobacco-a i predstavlja zvanično najboljeg BAT distributera u svetu za 2007. godinu.

Direct Group je distributer Telenor proizvoda i usluga elektronskih dopuna. Obe kompanije pokrivaju zajedno preko 20.000 mesta prodaje sa preko 5.000 isporuka na dan, zapošljavaju oko 450 ljudi, i imaju godišnji obrt od 220 miliona eura. Da bi unapredila svoje poslovanje, kompanija je tražila efikasno IT rešenje za planiranje resursa preduzeća (ERP), i poverila je S&T-u u Srbiji implementaciju sveobuhvatnog SAP sistema. „Kao vodeća kompanija u oblasti logističkih usluga, za ovaj važan projekat odabrali smo S&T Serbia – jednog od tržišnih lidera u IT uslugama.

Uspešna implementacija koju su sproveli potvrđuje da je to bila prava odluka. Tokom implementacije SAPa susreli smo se sa velikim izazovima a jedan od najvećih je prestavljalo povezivanje SAP-a i interno razvijenog Hand Held daljinskog sistema za podršku prodaji, u funkcionalnu celinu Projekat je realizovan profesionalno i sistem je pušten u produkciju u novembru 2007. Implementacijom SAP-a smatramo da smo dobili moderan informacioni sistem koji će omogućiti povećan nivo poslovanja kao i podršku za nove poslove“, rekao je Rade Ležaić, rukovodilac IT-a kompanije Direktna trgovina/ Direct group i vođa projekta SAP implementacije.

Ažurne informacije

Implementacijom mySAP ERP poslovnog rešenja, sistemi koji su pre toga bili distribuirani po logističkim centrima zamenjeni su modernim i efikasnim centralnim rešenjem. Instalirani su SAP moduli za prodaju i distribuciju, finansije, kontroling i upravljanje materijalima. Projekat je završen u roku od 12 meseci, i za to vreme ostvaren je cilj menadžmenta za poboljšanjem IT podrške poslovnim procesima kao i pouzdanošću informacionog sistema. Ostvareni su i ostali kompanijski ciljevi poput obezbeđivanja adekvatnih i preciznih informacija, optimizacije strateškog i operativnog upravljanja kao i procesa odlučivanja.

Leave a Reply