Software

IN2 započeo projekat implementacije informacionog sistema Invest2 u Eurizon Capital

IN2 je zaključio ugovor o implementaciji svog informacionog sistema Invest2 sa Društvom za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital a.d. Beograd, čiji je osnivač Banca Intesa Sanpaolo. Po imovini u investicionim fondovima, Eurizon Capital je lider u Italiji i 7. po veličini u Evropi.

IN2 je preuzeo obavezu da svoj informacioni sistem za upravljanje investicionim fondovima, Invest2, pusti u produkciju u roku od 2,5 meseca, pri čemu mora da zadovolji najstrožije zahteve sigurnosti koje praktikuje grupacija Intesa Sanpaolo.

Mešoviti tim za implementaciju iz Srbije i Hrvatske, po prvi put će u Srbiji pored osnovnih modula Invest2, implementirati i najnoviju verziju modula Porfolio Management (PMG) tako da će se nova verzija aplikacije koja se implementira sastojati od modula: Pasiva, Aktiva s finansijama i računovodstvom, PMG i e-mail podmodul iz sastava CRM modula,

Portofolio Management (PMG) je modul koji služi za upravljanje neograničenim brojem portfelja (privatni, investicijski, penzijski), i predstavlja osnovni alat portfolio menadžera pri odlučivanju u koje hartije od vrednosti će ulagati na nekom finansijskom tržištu. PMG, pored ostalog daje: detaljan prikaz strukture portfelja; pregled vrednosti finansijskih instrumenata (akcije, obveznice, udeli, zapisi), depozita, repo ugovora, deviznih transakcija, derivata; kontrolu limita prema portfeljima ili grupi portfelja; proračun vrednosti portfelja (ukupna vrednost HoV, stanje cash računa, aktivni krediti, obaveze i potraživanja) za jedan ili grupu portfelja itd. PMG je parametarski organizovan što mu omogućava laku konfiguraciju načina izračuna vrednosti portfelja. Ima i čitav niz drugih funkcionalnosti za analizu porfelja.

Pored toga, aplikacija Invest2 je uz pomoć odgovarajućeg API (Application Programming Interface) povezana s osnovnim bankarskim sistemom Banca Intesa koji služi kao prodajni kanal investicionih jedinica Eurozonovih investicionih fondova.

Leave a Reply