Software

Infodom implementirao Inspekcijski informacioni sistem u Republici Srpskoj

Inspekcijski informacioni sistem Republike Srpske je upravljački ekspertni sistem zasnovan na bazi znanja, koji u potpunosti podržava sve procese rada svih vrsta inspekcija.

Infodom je uspešno završio implementaciju Inspekcijskog informacionog sistema (IMS – Inspection Management System) koji u potpunosti podržava sve procese rada inspekcija u Republici Srpskoj. Radi se o sveobuhvatnom i fleksibilnom sistemu koji omogućava efikasno i efektivno upravljanje inspekcijskim kontrolama u Republici Srpskoj. Šesto inspektora opremljeno je prenosnim računarima i štampačima za uspešnu realizaciju inspekcijskih aktivnosti na terenu, a njihovo poznavanje propisa, iskustvo kao i dosadašnja praksa ugrađeni su u bazu znanja novog sistema.

Ovaj sveobuhvatni sistem automatizovaće proces rada svih inspekcija na terenu i omogućiće novi način rada inspekcija u Republici Srpskoj – rekao je prilikom nedavne prezentacije sistema u Banja Luci Goran Vranić, načelnik Odjeljenja za planiranje, informatiku i informisanje u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Navedeni sistem je lokalizovana verzija Infodomovog proizvoda e-Inspektor, koji podstiče standardizaciju inspekcijskog posla, ubrzava poslovne procese nadzora i omogućuje bolju pripremu inspektora za obavljanje inspekcijskog posla. Koristeći e-Inspektor, tela državne uprave i kompanije mogu poboljšati svoju efikansot i unaprediti svoje poslovanje.

Prednosti tog sistema, koje se odnose na sami rad inspektora, su: kvalitetnije planiranje, upravljanje rizicima, smanjena količina papirnate dokumentacije i smanjen postotak odbačenih rešenja na sudu. I konačno, rezultat njegove primene je smanjenje nepravilnosti i bolje pridržavanje propisa. Posebno je ovo značajno u područjima kao što su sigurnost hrane, lekovi, zaštita okoline i sl.

Leave a Reply