Software

Informacioni sistem zaslužan za efikasnost kompanije DHL

DHL Express posluje u Srbiji od 1983. godine i ima veoma razvijen savremeni informacioni sistem koji je osnovna infrastruktura svih procesa u kompaniji

Kompanija DHL je, kao svetski lider u oblasti transporta i logistike, poznata po različitim uslugama koje pruža u više od 220 zemalja. Budući da usluge DHL-a obuhvataju sve od ekspresnog transporta dokumenata do upravljanja celokupnim lancem snabdevanja, po principu „od vrata do vrata”, moderan informacioni sistem je neophodan za uspešno poslovanje ove kompanije.

DHL Express posluje u Srbiji od 1983. godine i ima veoma razvijen savremeni informacioni sistem koji je osnovna infrastruktura svih procesa u kompaniji. Zapravo, velikim delom efikasno i uspešno poslovanje ove kompanije počiva na izvanrednom funkcionisanju informacionog sistema.

Informacioni sistem DHL-a je projektovan i realizovan tako da podržava sve procese rada u kompaniji i podređen je pre svega korisnicima usluga. Obuhvaćeni su svi delovi procesa kao što su: zahtev za uslugu transporta, zakazivanje kurira, unošenje podataka u sistem preko ručnog terminala, praćenje toka isporuke, uručenje pošiljke i dr. Informacioni sistem se koristi i za unapređivanje pojedinih postupaka i procedura rada. Na primer, proces carinjenja je olakšan jer DHL podatke za carinjenje elektronski šalje Upravi carina Srbije.

Miroslav Trikić, rukovodilac Službe za informacioni sistem DHL-a u Beogradu, kaže da je sistem centralizovan i da svi delovi DHL-a koriste isti sistem koji je lociran u 3 globalna ’Data Centra’, za Evropu to je Prag. Svi podaci preko privatnih i zaštićenih linija dospevaju u jedan data centar gde se obrađuju, skladište i odakle ih korisnici zavisno od svojih ovlašćenja preuzimaju.

Primenjena su sva najsavremenija projektna i tehnička rešenja. Baze podataka su veb orjentisane i koriste troslojnu arhitekturu. Tehnika virtuelizacije servera omogućava da se racionalnije koriste hardverski resursi. Jednom uneti podaci o poslovnim partnerima se koriste i prilikom pružanja naredne usluge tako da se proces ubrzava a troškovi smanjuju.

Najveći deo komunikacije sa poslovnim partnerima se obavlja preko Interneta. Na web sajtu www.dhl.co.yu se nalaze stranice: „pregled usluga“, „zakažite kurira“, „kako popuniti tovarni list“, „praćenje pošiljke“ i dr. Klijentima je omogućeno da prate svoje pošiljke putem DHL e-meila, DHL SMS-a i DHL WAP-a. Preko veb sajta poslovni partneri mogu da izaberu način slanja pošiljke, zakažu preuzimanje pošiljke, brzo pripreme tovarni list i carinsku dokumentaciju, dobiju sveže izveštaje o toku transfera i podatke o carinjenju, prate svoju pošiljku, dobiju izveštaje o prispeću pošiljke i sl.

Služba za informacioni sistem u Beogradu osposobljena je za efikasno korišćenje kompanijskog informacionog sistema, ali ima i posebne zadatke u održavanju LAN mreže u Beogradu, razvoju i primeni aplikacije za finansijsku službu itd. Ceo poslovni prostor DHL-a je pod LAN mrežom i svi radni procesi u DHL-u su kompjuterizovani.

Menadžment DHL-a svakodnevno koristi informacioni sistem za donošenje poslovnih odluka, ali stalno ima i nove zahteve za informisanje. Podaci se dobijaju sa centralnog servera gde za potrebe menadžmenta postoje i aplikacije iz kategoije poslovne inteligencije“(BI).

Prikaz organizacije informacionog sistema DHL-a ne bi bio potpun, a da se ne pomene da je ova kompanija sertifikovana standardima za sistem kvaliteta ISO 9001 i ISO 14001, a u radu primenjuje metodologiju ISO 27000 standarda.

Zahvaljujući efikasnoj organizaciji rada koju napredni informacioni sistem potpuno podržava, kompanija DHL uspešno i ekonomično posluje, a klijentima omogućava brz i bezbedan transport pošiljaka.

Leave a Reply