Software

“Infostud” uveo ERP sistem “MIS2Open”

Kompanija “M&I Systems Co. Group” saopštila je danas da je uspešno je završila implementaciju sopstvenog ERP sistema “MIS2Open” u kompaniji “Infostud”.
Ugovorom koji je potpisan u julu prošle godine predviđena je i implementacija “Customer Relationship Management sistema” (CRM), a kao sledeća faza projekta planira se i uvođenje BI rešenja, navedeno je u saopštenju.Kako je ranije rečeno, “Infostud”, koji vodi sajtove u oblasti Internet zapošljavanja, automobilizma, turizma i obrazovanja, odlučio se za izmenu sopstvenih i uvođenje eksterno razvijenih ERP i CRM sistema, a cilj toga je objedinjavanje ključnih poslovnih procesa u jednu integralnu informacionu celinu. Efekti koji se na taj način postižu su automatizacija poslovnih procesa, uštede, odnosno celokupno unapređenje svakodnevnog rada.

erp

Napredni IT proizvodi i rešenja kompanije “M&I Systems, Co. Group” obezbeđuju donošenje odluka zasnovanih na kompletnom uvidu u sve segmente poslovanja, što je od presudnog značaja za kvalitet usluge, optimizaciju resursa kompanije i veće zadovoljstvo zaposlenih, dodaje se u saopštenju.

Rešenja su implementirana u nekoliko poslovnih segmenata grupacije “Infostud”: zapošljavanje i ljudski resursi, obuka i obrazovanje, Internet prodaja guma, nabavka i upravljanja zalihama, sektor prodaje, računovodstva i finansija. Unapređenje poslovanja obuhvatilo je i sektor obračuna plata i drugih primanja, kao i deo grupacije koji je zadužen sa upravljanje osnovnim sredstvima

Naredna faza projekta u Infostudu biće uvođenje CRM-a, sveobuhvatnog rešenja za upravljanje odnosima sa klijentima koje pokriva poslovne procese od marketinga i prodaje, do podrške postojećim klijentima. CRM je u potpunosti integrisan sa ERP sistemom i obezbeđuje jedinstven softver u kojem su sadržani svi kontakti i podaci o kupcima, navedeno je u saopštenju kompanije “M&I Systems, Co. Group”. Izvor: eKapija

Leave a Reply