Software

Integracija, efikasnost i saradnja uz pomoć Autodesk rešenja

Opština Rushmoor – London, koristi AutoCAD Map 3D kao deo geografskog informacionog sistema. Podaci su integ­risani u jedinstvenu celinu, efikasnost je povećana a saradnja unapređena.

’’Želeli smo da dođemo u poziciju gde svaki korisnik može da se poveže sa ovim

podacima i bude siguran da radi sa najpreciznijim, ažurnim prostornim podacima koje posedujemo.’’ —Richard Greaney, GIS Officer za Opštinu Rushmoor

Korisna adresa

 

Leave a Reply