Razvoj aplikacija · Software

Intel Parallel Studio XE 2011 i Intel Cluster Studio 2011

Intel Parallel Studio XE 2011 kombinuje vodeće C/C++ i Fortran kompajlere kompanije Intel, visokooptimizovane biblioteke sa podrškom za paraleleno programiranje, analizatore ispravnosti koda i profajlere u jedinstveni integrisani komplet alatki koji omogućava programerima da dostignu maksimum u kreiranju aplikacija visokih performansi, pouzdanosti i sigurnosti. Ovo je postignuto unapređivanjem funkcionalnosti i interfejsa koji pružaju mogućnost programerima da izvuku najviše iz aplikacija kojima nikada nije dovoljno performansi, uključujući simulacije, video rendering, seizmičke analize i medicinski imidžing.

Najvažnije odlike alatki Intel Parallel Studio XE

 • Podrška za više platformi – Programeri mogu da koriste isti izvorni kod na velikom broju operatvnih sistema. Kompajleri i biblioteke dostupne su na Mac OS X* takođe.
 • Pouzdanost – Intel® Inspector XE 2011 (nekadašnji Intel® Thread Checker), memorijski i treding analizator ukazuje na memorijske i treding greške teške za pronalaženje. On takođe uvećava sigurnost putem statističkih sigurnosnih analiza prilikom korišćenja u Intel Parallel Studio XE.
 • Unapređene optimizacije – Intel® Composer XE 2011 (nekadašnji Intel® Compiler Suite Professional Edition) C/C++ optimizacioni kompajler sada obuhvata i Intel® Parallel Building Blocks (Intel® PBB), koji omogućava lakše rešavanje problema pogodnih za paralelizaciju. Za Fortran programere, kompajler Intel® Fortran sada nudi Co-Array Fortran i dodatnu podršku za Fortran 2008 standard.
 • Performanse – Intel® VTune™ Amplifier XE (nekadašnji Intel® VTune Performance Analyzer) profajler pronalazi uska grla u serijskom i paralelnom kodu koja dominantno utiču na performanse. Unapređenja obuhvataju intuitivniji interfejs, graf funkcijskih poziva sa statistikama i vremenski pogled na redosled izvršavanja.
 • Kompatibilnost i podrška – Intel Parallel Studio XE nudi odličnu kompatibilnost sa vodećim programerskim okruženjima, kompajlerima i velikim brojem generacija Intel® procesora. Intel pruža široku podršku putem foruma i Intel® Premier Support, koja pruža brze odgovore i pokriva ažuriranje softvera u roku od godinu dana.

Intel Cluster Studio 2011

Intel Cluster Studio 2011 (nekadašnji Intel® Cluster Toolkit Compiler Edition) čini lakšim kodiranje, debagovanje i optimizaciju klasterskih aplikacija zasnovanih na MPI ( Message Passing Interface ) specifikaciji, kako bi se postigla mnogo viša skalabilnost nego ranije, do petascale. Ovaj premium skup alatki pruža fleksibilnost u programiranju i optimizaciji visoko paralelenih MPI baziranih klastera sastavljenih od nodova sa deljenom memorijom. Podržane su IA-32 i Intel® 64 arhitektura na Windows i Linux platformama. Ovo omogućava razvoj i usavršavanje hibridnih-paralelnih aplikacija koje mogu da spajaju MPI sa multitreding paradigmama kao što su OpenMP* i Intel PBB, za niži overhead, i bolje performanse.

Najvažnije odlike Intel Cluster Studio-a

 • Skalabilnost i bolje performanse – optimizovana za više jezgara i sa poboljšanom interkonektivnošću, Intel® MPI biblioteka omogućava aplikacijama da uposle hiljade IA-32 i Intel® 64 visejezgarnih procesora.
 • Ugrađena optimizacija – Koristiti optimizovane kompajlere, biblioteke visokih performansi i napredne paralelne modele programiranja kako bi se na najbolji način iskoristile napredne procesorske tehnologije. Ažurirani Fortran kompajler nudi Co-Array Fortran i jaku podršku za veći deo Fortran 2008 standarda.
 • Lakoća usavršavanja MPI aplikacija – Intel® Trace Analyzer and Collector poboljšani su novim karakteristikama koje ubrzavaju ciklus analize i unapređenja klasterskih aplikacija zasnovanih na MPI.
 • Podrška za više operatvnih sistema – Isti izvorni kod moći će da se upotrebi i optimizuje pomoću Intel kompajlera i biblioteka, i na Windows-u i na Linux-u*.
 • Intel® Cluster Ready-klasifikovan – Intel Cluster Ready obezbeđuje standardnu klastersku platformu kako bi se umanjilo vreme potrebno za specificiranje, primenu i rad sa klaserima što za posledicu ima bolju primenu i efikasnost podrške.
 • Kompatibilnost i podrška – Intel Cluster Studio nudi odličnu kompatibilnost sa vodećim programerskim okruženjem, kompajlerima i velikim brojem generacija Intel® procesora i pratećih komponenti. Intel obezbeđuje jaku podršku preko svojih online foruma i Intel® Premier Support, koji pružaju brze odgovore i pokrivaju ažuriranje softvera u roku od godinu dana.

Programeri će osetiti veliku korist od ovog intuitivnog i jasnog skupa alatki koji im pomaže prilikom poboljšavanja performansi multicore i klasterskih aplikacija, pouzdanosti i sigurnosti na Windows i Linux operativnim sistemima.

Leave a Reply