rnids
Software

Intelektualna svojina u digitalnom okruženju

U Privrednoj komori Beograda, održan je 7. marta poslovno-stručni skup pod nazivom „Intelektualna svojina u digitalnom okruženju – Internet i novi modeli zaštite“, u organizaciji Privredne komore Beograda i Zavoda za intelektualnu svojinu.

Među predavačima su bili Biljana Remović i Jelena Radojević iz Zavoda za intelektualnu svojinu, Mikailo Tijanić, Šef odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine,  Dejan Đukić, izvršni direktor za opšte i pravne poslove Registra nacionalnog internet domena Srbije i advokati Bojan Šunderić i Vesna Gaković Anđelić.

rnids
Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa korišćenjem znakova razlikovanja i zaštitom autorskih dela na Internetu, rešavanjem sporova u vezi naziva internet domena, postupanjem organa nadležnih za sprečavanje povrede autorskog prava na Internetu, problemom Cybersquatting-a, kao i primerima iz sudske prakse u zemlji i okruženju.

U diskusiji nakon izlaganja, najviše su pažnje privukla pitanja preklapanja prava na žig i registrovanja internet domena, neovlašćeno korišćenje autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine u digitalnom okruženju, kao i pitanje nadležnosti nad određenim internet domenima.

Leave a Reply