Software

Inventor Fusion Technology Preview 4

Autodesk Inventor Fusion Technology Preview je inovativna, nova tehnologija digitalnog prototipa koja unosi izmene u načinu rada sa 3D softverima za projektovanje u mašinstvu. Inventor Fusion tehnologija izlaže intuitivnu sposobnost direktnog manipulisanja, veoma jednostavnu za upotrebu. Omogućava direktno modelovanje 3D solida i površina kod brze izmene dizajna bez ograničenja, kombinujući direktne i parametarske radne tokove sa pojedinačnim digitalnim modelom koji je kreiran u Autodesk Inventor softveru.

Nova verzija Inventor Fusion Technology Preview 4 je dostupna za preuzimanje. Neke od osnovnih novina su mogućnosti rada sa površinama, alati za pojednostavljenje modela pri simulacijama i analizama, unapređenja u pravcu pojednostavljene upotrebe…

S obzirom da je još uvek program u razvojnoj fazi, besplatan je za preuzimanje. Korisna adresa

Leave a Reply