Software

InventorCAM 2010

TeamCAD je zastupnik programa InventorCAM za Srbiju

InventorCAM je softverski paket za programiranje CNC mašina. U potpunosti se integriše u Autodesk Inventor radno okruženje. InventorCAM je proizvod kompanije SolidCAM, koja više od 20 godina nudi vrhunska rešenja u ovoj oblasti.

Pored potpune integracije u Inventor-ovo radno okruženje, InventorCAM zadržava asocijativnost sa Inventor modelima, automatski sinhronizuje mašinske operacije u skladu sa promenama geometrije dela, podržava proizvodnju oslonjenu na baze znanja kroz promenljive parametarske prototipove procesa, nudi automatizaciju proizvodnje, kao i simulaciju procesa obrade.

Moduli koje sadrži InventorCAM i njihove karakteristike:

2.5D GLODANJE
Nudi interaktivno i automatizovano 2.5 osno glodanje nad Inventor-ovim modelima
Podržava profilno glodanje i izradu džepova
Automatsko prepoznavanje i obrada otvora
Podržava specijalne operacije izrade navoja
3D GLODANJE
Idealan za troosnu obradu, uglavnom prizmatičnih objekata
Automatsko prepoznavanje ravnih i vertikalnih površina
Integrisano uklanjanje materijala iz prethodnih prolaza
OBRADA PRI VELIKIM BRZINAMA (HSM)
Moćan modul za obradu velikim brzinama kompleksnih 3D objekata (avionski delovi, kalupi, alati…)
Nudi jedinstvene strategije obrade, u cilju generisanja visoko brzinskih putanja alata
Kretanja pri obradi su glatka, tako da se zadržava konstantno kretanje
Smanjuje se prazan hod
Efikasne i glatke putanje kretanja alata kao rezultat daju vrhunski kvalitet obrađene površine, manje trošenje reznog alata i duži životni vek CNC mašine
INDEKSNA 4/5 OSNA OBRADA
Efikasna i profitabilna obrada kompleksnih modela na 4/5 – osnim obradnim centrima
Omogućena fleksibilna podešavanja i smanjuje potrebu za specijalnim steznim alatima
OBRADA POVRŠINA VELIKIM BRZINAMA (HSS)
Moćan modul za obradu površina velikim brzinama
Jednostavna obrada površina modela bez potrebe definisanja granica površina
SIMULTANA 5-OSNA OBRADA
Dokazane strategije 5-osne obrade
Moćni alati za proveru kolizije između reznog alata, nosača alata i ostalih delova mašine
Simulacija mašine sa prikazom svih obrtnih i translatornih kretanja
STRUGANJE I GLODANJE DO 5 OSA
Podrška za sve cikluse struganja
Obrada žlebova, bušenje i glodanje uz dodatno pomoćno vreteno
Mogućnost kombinovane obrade za XZCm XZZC i XYZCB ose
2/4 – OSNA ELEKTROEROZIONA OBRADA
Rad sa 2-osnim i 4-osnim erozimatima sa žicom
Savlađivanje profila sa zakošenjima i varijabilnim uglovima
Potpuna korisnička kontrola nad tačkama zaustavljanja i uslovima sečenja

Leave a Reply