Software

InventorCAM dostupna probna verzija

Dostupna je poptuno funkcionalna probna verzija programa InventorCAM. Za razliku od ranije nuđene DEMO verzije, korisnici sada mogu generisati i G kod, i na taj način u potpunosti  sagledati i testirati mogućnosti programa.

Korisna adresa

Leave a Reply