Software

Izvoz softvera iz Rusije vredan 5 milijardi dolara

Količina izvoza softvera iz Rusije raste iz godine u godinu i u 2012. može dostići 5 milijardi dolara. Ipak, ti pokazatelji još uvek nisu dovoljni da se dostignu Indija i Kina – za tako nešto su potrebni novi igrači na tržištu i snažnija podrška države.

U 2012. godini izvoz softvera iz Rusije može dostići 5 milijardi dolara, izjavio je predsednik neprofitnog partnerstva „RUSSOFT“ Valentin Makarov na Svetskom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Prošle godine je vrednost ovog tržišta iznosila 4 milijarde dolara, a godinu dana ranije 3,1 milijardu.

Početkom 2010. „RUSSOFT“ je objavio izveštaj u kome se navodi da je 2009. od ukupno 2,75 milijardi dolara 1,4 milijarde odlazilo na izvoz IT usluga, 1,03 milijarde na izvoz gotovih softverskih rešenja, a 320 miliona na promet međunarodnih razvojnih centara koji se nalaze u Rusiji.

Pojedini eksperti smatraju da nije sasvim korektno objediniti sve nabrojane kategorije i označiti ih terminom „izvoz softvera iz Rusije“. Na primer, izvoz IT usluga se ne može podvesti pod izvoz softvera. U takve usluge spada i pisanje programa po narudžbini (prava na stvoreni softver pripadaju naručiocu, a ne programeru), i razne vrste autsorsinga, testiranje, održavanje softvera, obuka, itd. I najzad, delovanje stranih kompanija i njihovih razvojnih centara na teritoriji Rusije ponajmanje ima veze sa izrazom „izvoz softvera“.

Prema podacima istraživačke kompanije IDC, Rusija zauzima treće mesto na tržištu izvoza programskih rešenja. Na prvom mestu je Indija, čiji se izvoz približava brojci od 50 milijardi dolara. Druga je Kina, sa kojom se Rusija bori za drugo mesto. Za njima sa daleko manjim brojkama slede zemlje kao što su Tajland, Filipini, Malezija i države Istočne Evrope. Sve one zajedno uzete znatno zaostaju od vodeće trojke. Prema oceni Valentina Makarova, sve istočnoevropske zemlje, zajedno uzete, imaju manji izvoz softvera od Rusije.

U Rusiji je osnovan čitav niz visokotehnoloških kompanija za softversku proizvodnju i usluge. One sve više osvajaju regione, tako da su sve osnovne kompanije sa sedištem u Moskvi i Sankt Peterburgu počele da otvaraju svoje razvojne centre i u drugim gradovima Rusije. Neke ruske softverske kompanije već su otvorile razvojne centre u zemljama Zajednice nezavisnih država, a takođe i u zemljama Istočne Evrope: Mađarskoj, Češkoj i Bugarskoj. Ruska preduzeća pokazuju primetnu tendenciju osvajanja tržišta trećih zemalja. Pionir u toj oblasti je kompanija Luxoft, koja je otvorila svoj razvojni centar u Vijetnamu. I druge ruske firme izlaze na tržišta Indije, Kine i ostalih zemalja u razvoju.

Vodeća kompanija na tržištu izvoza IT usluga iz Rusije je Luxoft. Osnovana je 2000. godine i ulazi u grupu kompanija IBS Group. Luxoft pruža širok spektar usluga vezanih za naručeno programiranje sa različitim platformama i tehnologijama. Kompanija ima oko 4 hiljade radnika u mnogobrojnim razvojnim centrima u Rusiji, Ukrajini, Vijetnamu, Rumuniji, Velikoj Britaniji i Poljskoj. Biznis ove kompanije u potpunosti je izvoznog karaktera, a njeni ključni klijenti nalaze se u Evropi i SAD: Deutsche Bank, Boeing, UBS, IBM i mnogi drugi.

Sa njom se po obimu „of šor“ biznisa može uporediti kompanija EPAM, koja proizvodi softver po narudžbini, a takođe se bavi konsaltingom. Osnovana je 1993. godine i njene prve kancelarije otvorene su u SAD i Belorusiji. Kasnije se pojavila centralna severnoamerička kancelarija u Lorensvilu (Nju DŽersi, SAD) i centralna evropska kancelarija u Mađarskoj, a takođe kancelarije u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Rusiji, Kazahstanu i drugim zemljama. U septembru 2006. godine EPAM se ujedinila sa ruskom VDI u jednu kompaniju pod nazivom EPAM Systems koja je u tom trenutku zapošljavala 2200 radnika. Danas ova kompanija ima preko 5,5 hiljada zaposlenih.

Uzgred, kada je reč o svetskom izvozu IT usluga, Rusija zauzima daleko skromnije 10. mesto, jer su pored Indije i Kine ispred nje i razvijene zapadne zemlje.

Prema podacima „RUSSOFT-a“, u 2009. godini izvoz gotovih softverskih rešenja bio je vredan 1030 miliona dolara, tako da je zabeležen porast od 28%. Od toga su većinu (oko 200 miliona dolara) činili proizvodi kompanije „Laboratorija Kasperskog“. Pored nje najkrupniji izvoznici proizvoda i gotovih rešenja bile su kompanije Transas (sistemi navigacije i modeliranje avionskih i morskih aparata), CBOSS (automatizacija telekomunikacionih kompanija), Parallels (softver za virtualizaciju i automatizaciju), ABBYY (elektronski rečnici, OCR-sistemi raspoznavanja simbola), Paragon Software Group (sistemske aplikacije za upravljanje podacima na čvrstom disku i softver za mobilne uređaje) i SPIRIT DSP (softver za prenos glasa, video-snimaka i podataka koji se ugrađuje u razne uređaje). Ovih sedam kompanija obezbedile su preko 60% izvoza gotovih softverskih rešenja.

Međutim, na tržištu se ne pojavljuju novi igrači, nego se samo šire jedne iste kompanije, rekao je nedavno u svom intervjuu listu „Vedomosti“ Dmitrij Loščinin, glavni izvršni direktor kompanije Luxoft. Po njegovim rečima, krajnje je malo srednjih IT kompanija koje su spremne da rade za međunarodno tržište, i to je u velikoj meri vezano za nedovoljnu kompetentnost njihovog menadžmenta.

Uostalom, i podrška države u ovom sektoru je očigledno nedovoljna. Po mišljenju Valentina Makarova, država treba da naručuje naučne projekte od univerziteta. Na taj način bi univerziteti bili ne samo stimulisani, nego i primorani da se bave naučno-istraživačkim radom, u kome bi angažovali predavače i studente, a u slučaju potrebe mogle bi se angažovati spoljne kompanije po autsorsing principu. U takvom sistemu bi se neprekidno sticalo iskustvo u radu sa najsavremenijim inženjerskim tehnologijama, i to iskustvo bi se prenosilo i na studente.

Rast izvoza gotovih softverskih proizvoda i IT usluga iz Rusije važan je pravac kretanja ruske privrede ka visokotehnološkom modelu razvoja. Međutim, za dalje kretanje u tom pravcu neophodno je stimulativno delovanje države u vidu obučavanja mladih IT stručnjaka i poreskih olakšica za visokotehnološke kompanije. (izvor: RBTH)

Leave a Reply