Software

Jedinstveni kontakt centar za AXA i Ella banku

Od proleća 2009. AXA Group Mađarska servisira više od pola miliona klijenata pomoću samo jednog kontakt centra, zahvaljujući rešenju za korisnički servis kompanije Algotech.

AXA group, osiguravajući, penzioni i zdravstveni fond, kupio je 2007. Ella banku, specijalizovanu za davanje stambenih kredita. Naredne godine, mađarske filijale ovih kompanija su se preselile u istu poslovnu zgradu, a u sklopu procesa racionalizacije poslovanja, doneta je odluka da se uvede jedinstveni kontakt centar.

Korisnički servisi Ella i AXA banke imaju dugu tradiciju, zbog čega je najveća pažnja poklonjena izboru platforme i konkretnog rešenja. Početkom 2009 odlučeno je da Avaya isporuči rešenja koja će integrisati Algotech.

„Instalacija sistema je protekla bez ikakvih problema, ali kao i u svakom projektu, morali smo da prevaziđemo određene poteškoće. Najveći izazov je bila integracija novog rešenja sa postojećim rešenjem za snimanje poziva u kompaniji AXA, kao i implementacija starih komponenti u novi sistem,“ rekao je Tibor Mester, tehnički direktor kompanije Algotech Mađarska.

„Veoma smo zadovoljni performansama novog kontakt centra. Najveća prednost novog rešenja je, po meni, što sada možemo veoma lako da adaptiramo IVR, a kada su u pitanju naši VIP klijenti i subkontraktori ova mogućnost je veoma korisna. Nameravamo da i ubuduće nastavimo da unapređujemo interaktivni govorni aparat i da instaliramo nekoliko self-service opcija,“ dodao je Norbert Nógrády, direktor korisničkog servisa AXA Group za Mađarsku.

Leave a Reply