janusnet
Software

Jednostavna i efikasna klasifikacija uz janusNET

Net++ technology nedavno je započeo saradnju sa kompanijom janusNET i svoju ponudu obogatio rešenjima za klasifikaciju dokumenata i e-pošte.

janusNET je softverska kompanija iz Australije koja se bavi razvojem rešenja za zaštitu podataka i sigurnu razmenu elektronskih poruka. janusNET je učestvovao u izradi standarda za klasifikaciju i obeležavanje e-pošte “Protective Markings for Internet E-mail Messages” koji je izdala Vlada Australije. janusNET proizvodi su poznati po svom pouzdanom dizajnu, praktičnosti i niskim troškovima održavanja.

janusnet

Zašto klasifikacija? 

Slučajno curenje podataka spada među najčešće rizike sa kojima se organizacije danas susreću, a klasifikacija dokumenata je najjednostavnija bezbednosna mera koju organizacija može i treba da preduzme. Klasifikacija podataka je preduslov za uspešnu enkripciju, arhiviranje, isporučivanje i zadržavanje dokumenata. Klasifikacaija podiže nivo bezbednosti informacija, kao i nivo svesti zaposlenih o važnosti dokumenata i elektronske pošte.

janusNET rešenja:

  • janusSEAL Documents je softver koji omogućava korisnicima da klasifikuju Microsoft® Word, Excel® i PowerPoint® dokumenta primenjujući zaštitne oznake.
  • janusSEAL for Outlook je dodatak za Microsoft® Outlook® koji primorava krajnjeg korisnika da primeni bezbednosnu klasifikaciju na svaki email koji šalje iz Outlook-a.
  • janusSEAL for Outlook Web App je softversko rešenje za protektivno označavanje e-pošte u Web mail-u.

Leave a Reply