Software

Jubmes banka obnavlja IT infrastrukturu

U Jubmes banci u Beogradu u toku je projekat kojim se obnavlja IT infrastruktura.

Tim povodom instalira se nova IBM serverska platforma, EMC platforma i Cisco mrežna oprema. Uporedo sa obnavljanjem opreme na primarnoj lokaciji, u funkciju će biti pušten i „disaster recovery site”.

Najveći deo serverske infrastrukture na „disaster recovery” lokaciji će biti na virtuelnim mašinama, a replikacija između primarne i DR lokacije će se obavljati preko „EMC recover point appliance”. Takođe, pored serverske i „storage” infrastrukture koja je najnovije generacije („six core” procesori u serverima i EMC „storage”), biće implementirani i Cisco ruter (BGP) kao i „security appliance”.

Leave a Reply