Software

Kaspersky Lab patentirao tehnologiju koja osigurava poverljivost korporativnih informacija

Kancelarija za patene u SAD (USPTO) dodelila je kompaniji Kaspersky Lab patent pod oznakom 8739287 za tehnologiju koja otkriva pretnje u korporativnoj IT infrastrukturi a da pri tome ne ugrožava poverljive informacije.

Ne mogu sve pretnje biti otkrivene pomoću lokalnih antivirusa – neke od njih zahtevaju obimniju analizu. Kako bi se to postiglo, sumnjivi fajlovi se isporučuju na posebnu infrastrukturu kojom upravlja bezbednosni agent. Ova infrastruktura ima više mogućnosti da sprovede sveobuhvatnu analizu u izolovanim uslovima. Međutim, većina kompanija koriste svoju IT infrastrukturu da čuvaju poverljive podatke. Često je strogo zabranjeno deliti takve informacije sa trećim strankama, bilo po korporativnim pravilima ili regulatorim zahtevima. To znači da je prostor u kome se čuvaju poverljivi dokumenti često ranjiv, posebno u odnosu na prefinjen malver koji klijent ne može da otkrije. Ove pretnje, na primer uključuju malver sa rutkit funkcijom. Kaspersky Lab je razvio novu tehnologiju koja omogućava administratorima korporativnih mreža da prolaze kroz sadržaj koji se šalje na analizu i da spreče potencijalno zaražene poverljive podatke da procure.

kaspersky

Tehnologija radi po principu integrisanja komponenti bezbednosti u korportivnu IT infrastrukturu i prikupljanje metapodataka. Metapodatak je informacija koja omogućava da se istraže karakteristike podataka bez direktnog pristupanja samim podacima. Ovaj metapodatak se prebacuje na eksterni server na analizu. Ako ta analiza zahteva dodatne informacije, server preuzima ono što mu je potrebno sa korporativne infrastrukture. Administratori mogu da ispitaju ovaj spisak, utvrde koje stvari mogu da se slobodno dele, i odobre prenos.  Kada dobije tražene informacije, server završava svoju analizu u autonomnom modu i, ukoliko je malver otkriven, poslaće upozorenje i ukoliko je moguće alate za rešavanje problema.

Leave a Reply