assecco
Software

KBM banka iz Kragujevca prelazi na novi informacioni sistem kompanije Aseko SEE

Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni lider u oblasti IT i najveća IT kompanija za izradu softvera i pružanje IT usluga finansijskim institucijama u jugoistočnoj Evropi, i KBM banka a.d. Kragujevac (bivša Credy Banka), članica vodeće bankarske grupe u Sloveniji, Nove Kreditne Banke Maribor, zaključile su ugovor o implementaciji Kor (Core) bankarskog rešenja i rešenja za regulatorno izveštavanje koja će ubrzati razvoj ove banke na domaćem tržištu.

assecco

Alojz Kovse, Predsednik IO KBM banke izjavio je da, „KBM banka ima za cilj da u narednom periodu unapredi fleksibilnost i efikasnost u ponudi novih proizvoda, kao i komunikaciju sa klijentima kako bi dostigla viši nivo konkurentnosti na domaćem tržištu. Kao podrška ambicioznim planovima, bio nam je potreban moderan informacioni sistem vrhunskog kvaliteta i zbog toga smo u oštroj međunarodnoj konkurenciji izabrali Asseco SEE, regionalnog lidera u ovoj oblasti. Radujemo se saradnji sa ovom kompanijom koja razume našu dugoročnu viziju poslovanja i IT transformacija, kao i orijentisanost ka isporučivanju vrhunskih bankarskih usluga našim klijentima.“

„Nakon kompleksnog procesa odabira i u konkurenciji sa svetski poznatim softverskim kućama, izabrano je rešenje kompanije Asseco SEE koje pokriva dva najbitnija segmenta informatičke platforme za bankarsko poslovanje – Core i regulatorno izveštavanje.“ Izjavio je Miodrag Mirčetić, predsednik UO Asseco SEE i dodao da „Asseco SEE, kao regionalni lider u IT-u i pouzdan partner, prednjači u tehnologiji i razvoju bezbednih informacionih sistema neophodnih za savremeno poslovanje velikih kompanija i finansijskog i javnog sektora, čime omogućava da Srbija u ovoj oblasti bude sastavni deo razvijenog sveta.“

ASEBA Experience Branch & Customer Insight je vrhunsko rešenje za podršku poslovanja bankarskih poslovnica. Ujedno, ovo je i odličan alat za transformaciju poslovnica koje tradicionalno imaju samo transakcione uloge u moderne prodajno orijentisane ekspoziture. ASEBA Experience omogućava banci sveobuhvatan pogled na klijenta. Svi potrebni podaci o klijentu se kroz aplikaciju prezentuju službenicima u kontekstu operacija koje se obavljaju sa ciljem uspostavljanja što efikasnijeg i profitabilnijeg odnosa. Ova aplikacije se oslanja na provereno ASEBA PUB2000 Core bankarsko rešenje kompanije Asseco SEE koje pokriva back office segment poslovanja i čini osnovu celokupnog sistema. Takođe, za potrebe zakonskog izveštavanja u Credy banci će biti implementirano i ASEBA Tezauri Data Warehouse rešenje sa modulima za regulatorno i Bazel II izveštavanje.

KBM banka (tadašnja Credy) je još 2010. godine sa ciljem unapređenja poslovanja raspisala međunarodni tender za nabavku novog informacionog sistema koji će zadovoljiti specifične zahteve banke i podržati ambiciozne dugoročne planove za eksapnziju na tržištu.

Leave a Reply