Software

KING ICT i B4B implementiraju SAP ERP rešenje u HŽ

Održan je početni sastanak („kick off“) projekta implementacije izabranog ERP (SAP) rešenja kojem su prisutni bili članovi svih timova kompanija koje će učestvovati u radu na tom projektu. Svrha prvog sastanka bila je prezentovanje ciljeva projekta kao i upoznavanje timova stručnjaka koji će sledeće dve godine raditi na pripremi projekta, konceptulanom dizajnu, realizaciji, pripremi produkcije te produkciji i podršci projekta SAP u HŽ-u (Hrvatske železnice). Projekat bi trebao da bude gotov do kraja febrara 2011. a finansiraju ga firme iz HŽ Holdinga.

13. februara sva društva u HŽ Holdingu te kompanije KING ICT i B4B potpisali su ugovor o isporuci integrisanog informatičkog sistema za upravljanje resursima – ERP u društvima HŽ Holdinga. Tim danom počela je i pripremna faza projekta u kojoj su imenovani timovi koji će raditi na projektu i koji su današnjim danom dovršili pripremu projekta. U projektu koji će biti implementiran u svih pet društava HŽ Holdinga, radiće 150 članova projektnih timova i pripremiti podloge za 800 korisnika. Današnji susret, kako je naglasio jedan od učesnika početnog sastanka, bio je jedan od većih „kick off meeting-a“ održanih u Hrvatskoj, što govori o veličini projekta ali znači i to da projekat ima apsolutnu podršku svih uprava firmi koje učestvuju, što mu garantuje uspeh.

Projekat će se implementirati kroz šest modula: finanaije; kontroling; upravljanje materijalima; prodaja i distribucija; održavanje i ljudski resursi. O značenju tog, drugog po veličini SAP sistema u Hrvatskoj, govorili su predsednik Uprave HŽ Holdinga mr. Zoran Popovac, član Uprave KING ICT Plamenko Barišić, direktor prodaje B4B Neven Lušić, član Uprave SAP-a u Hrvatskoj Igor Dropulić i voditeljka projekta Nikolina Jandrić iz KING ICT-a.

Leave a Reply