Software

KING ICT ponudio tržištu sistem za praćenje računa – BLUE BOX

KING ICT tržištu je ponudio novi sistem za upravljanje procesom prijema, distribucije i odobravanja ulaznih računa. Sistem su zajednički razvili stručnjaci KING ICT-a i AKTIVIS-a, pod nazivom bluebox Invoice. Sistem je proveren i kontinuirano se upotrebljava u kompaniji KING ICT te je u njega implementirano znanje i iskustvo prikupljeno internim korišćenjem samog sistema.

Proces obrade ulaznih računa novim sistemom bitno je olakšan te je značajno skraćeno vreme obrade računa od ulaza do odobravanja za plaćanje. Proces je u potpunosti automatizovan, a najveće prednosti sistema su trajanje procesa odobrenja koji traje svega nekoliko minuta, bez obzira koliko odobravatelja odobrava jedan račun; evidencija prispelih dugovanja stvara se odmah po prijemu računa iz pošte i mogu se planirati sredstva i pre nego račun fizički stiže u računovodstvo; odobravateljima je omogućeno da račune odobre i sa udaljenih lokacija, od kuće ili sa službenog puta; automatski se stvara digitalna arhiva računa, sa bar-kod poveznicom na papirnati dokument; funkcija nadzora u vidu eskalacijske sheme podstiče odobravatelje da u zadanom roku šifriraju i odobre račune ili ih preusmere drugim odobravateljima – nema više računa po ladicama. Posebna pogodnost sistema vidljiva je u integraciji sistema u postojeće IT sisteme – Active Directory, Upravljanje ljudskim resursima i ERP sistem kompanije.

Bluebox Invoice samo je deo paketa rešenja za upravljanje dokumentacijom, baziranih na aktivManager platformi. Naime, pod krovnim imenom – bluebox sadržana su i pojedina rešenja:
– bluebox High Volume Server – ssitem za dugotrajno čuvanje, pregled i pretraživanje velike količine arhiviranih dokumenata i zapisa
– bluebox Archive – ssitem za automatizaciju obrade dokumentacije unutar firme, kao što su ugovori, zaposleni, imovina
– već spomenuti bluebox Invoice – sistem za automatizaciju obrade ulaznih računa
– bluebox Registry – rešenje za kancelarijsko poslovanje tela državne uprave
– bluebox Transformer – sistem za masovnu izradu dokumenata utemeljenih na predlošcima i zapisima u bazi podataka

Leave a Reply