Software

King ICT uveo novi sistem za praćenje kvarova

Kompanija King ICT, koja ima ispostavu i u Srbiji, jedan od najvećih regionalnih sistem integratora, uvela je sistem za praćenje prijavljenih kvarova, problema i zahteva od strane korisnika CA Servicedesk.

Time je, kako sami navode, zaokružena njihova usluga, kao jedinog sistem integratora na tržištu koji svojim korisnicima pruža usluge od konsaltinga, preko dizajniranja softverskih rješenja, implementacije, edukacije, zaštite pa do neprekidne podrške.

Osnovna usluga koju Service Desk pruža je usluga prijave kvara te pomoć korisnicima pri otklanjanju kvarova. Korisnici sa bilo kakvim zastojem u svom poslovnom procesu pri prijavi kvara mogu dobiti informacije kako najbrže da nastave rad uprkos trenutnim tehnološkim problemima; o uzrocima zastoja; statusu problema; fazi popravka kvara te informacije o bilo kojoj drugoj usluzi, proizvodu ili rešenju.

U trenutku prijave kvara putem CA Servicedesk aplikacije službenici pozivnog centra dijagnostifikuju kvar i putem definiranih procedura rešavaju kvar poštujući SLA (service level agreement) ugovorne parametre. Agenti pozivnog centra prosljeđuju poziv ostalim odelenjima ili sektorima unutar King ICT-a koji su zaduženi za izlazak na teren i otklanjanje kvarova te se na taj način najbrže pomažu korisniku.

Operateri pozivnog centra pomažu korisnicima u područjima osnovnog korišćenja personalnih računara, korišćenja osnovnih i naprednih funkcija MS Windows operativnih sistema, standardnih aplikativnih paketa MS Offica, kvarova perifernih uređaja kao što su štampači, skeneri, bar kod čitači i drugi uređaji,…

„Ovo rešenje poboljšava i ubrzava uslugu analitičara službe za potporu korisnicima kroz samoposluživanje, automatizaciju usluga te integraciju službe za upravljanje korisničkim zahtevima celokupne organizacije. Pojednostavljuje i automatizira procese koji su potrebni da bi se omogućila uspešna dostava i upravljanje korisničkim zahtevima” naglašava Haris Elezović, voditelj Sektora IT podrške KING ICT-a.

Instalacija aplikacije u King ICT-u je povezana sa isporučenom opremom i uslugama prema kupcima koji su zavedeni u poslovnim aplikacijama King ICT-a. Tako je svaki kupac povezan sa svojom imovinom (asset) te sa svim SLA parametrima koji su dogovoreni ugovorima.

Leave a Reply