Categories
Software

Kompanija E-Smart Systems stekla status „Microsoft Windows Azure Circle Partner“

Kompanija E-Smart Systems d.o.o. Beograd prva je u Srbiji stekla status „Microsoft Windows Azure Circle Partner“.

Ovaj Microsoft partnerski program rezervisan je za Microsoft partnere koji u svom fokusu imaju oblast Cloud Computing-a, a koji su pokazali specifično znanje i iskustvo na polju pružanja usluga i razvoja aplikacija vezanih za Microsoft Windows Azure platformu. Činjenica da u svetu ima jako malo Microsoft partnera koji su postali deo Microsoft Windows Azure Circle Partner programa govori o značaju sticanja ovog prestižnog zvanja.

windows-azure

Windows Azure je otvorena i fleksibilna cloud platforma koja kompanijama omogućava brzo kreiranje, primenu i upravljanje aplikacijama preko Microsoft globalne mreže. Koristeći Windows Azure platformu, kompanije mogu da kreiraju aplikacije koristeći bilo koji jezik, alat, ili okvir kao i da integrišu javne cloud aplikacije u postojeće IT okruženje.