Software

Kompanija LANUS d.o.o ( Certus ) potpisala ugovor o implementaciji Microsoft Dynamics NAV ERP sistema

Kompanija LANUS d.o.o ( www.lanus.rs ) regionalni lider u oblasti sistema daljinske kontrole i kontrole upravljanja preko analognih i digitalnih telefonskih linija, kao i preko GPS-GPRS mreže mobilne telefonije je potpisala ugovor o implementaciji Microsoft Dynamics NAV ERP sistema sa kompanijom PSC d.o.o.

Investicijom u jedno od najsavremenijih ERP informacionih sistema kompanija Lanus očekuje značajne efekte u smislu efikasnog upravljanja i optimizacije poslovnih procesa, unapređenja poslovanja, smanjenja troškova poslovanja i podrške rukovodstvu na svim nivoima u procesu odlučivanja.

Lanos je 26. Kompanija u Srbiji koja je poverenje u implementaciji ovog kompleksnog ERP sistema poklonila PSC-u čime je potvrđena pozicija PSC-a kao jednog od tržišnih lidera u ovom segmentu. Više o rešenju Microsoft Dynamics NAV na www.psc.rs

Leave a Reply