registracija-vozila
E-servisi · Software

Kompanija S&T Serbia razvila novo softversko rešenje za produženja registracije vozila

 Novi sistem produženja registracije vozila koji korisnicima omogućuje da sve transakcije obave na jednom mestu – ovlašćenom tehničkom pregledu od strane MUP-a, softversko je rešenje koje su razvili stručnjaci beogradske kompanije S&T Serbia u saradnji sa kolegama iz MUP-a, Uprave za trezor Ministarstva finansija i Uprave za digitalnu agendu.
Praktično, prilikom registracije vozila vlasnik neće morati da prolazi kroz bar tri “kontrolna punkta”: od osiguravajuće kuće do bankarskog ili poštanskog šaltera i vrata policijske stanice.
registracija-vozila

Reč je o složenom eGovernment projektu koji je omogućio primenu “Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila” koji predviđa mogućnost prenošenjа ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice (produženje registracije) na ovlašćena privredna društava za vršenje tehničkog pregleda vozila, uz posebno MUP-ovo ovlašćenje, što znači da ovlašćeni tehnički pregledi mogu izdavati registracione nalepnice u ime MUP-a prilikom produžetka važnosti registracije vozila, naveo je Milan Dučić, Project manager kompanije S&T Serbia.

Rešenje je projektovano tako da se prilikom svakog koraka u proceduri izdavanja registracione nalepnice vrše neophodne provere kojima se obezbeđuje integritet i pouzdanost svih podataka. Sigurnost podataka, kako onih na Portalu eUprava, tako i onih koji se razmenjuju, je u skladu sa najvišim IT standardima koji se danas primenjuju u ovoj industriji. Reč je o rešenju koje je, sa strane Portala eUprava, urađeno na Microsoft platformi i HP infrastrukturnim rešenjima.

Kako bi pravna lica ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila mogla vlasnicima vozila da pruže uslugu novog načina produženja registracije, potrebno je da koriste ovo posebno softversko rešenje. Očekuje se da do kraja godine MUP Srbije izda dozvolu za još minimum 20-50 tehničkih pregleda na teritoriji Srbije. Plan je da se u budućnosti sve uplate (porezi i administrativne takse) obave na ovaj način putem jedne objedinjene uplatnice.

Ovo eGovernment rešenje vlasnicima vozila, pored olakšane procedure na samom tehničkom pregledu, nudi i mogućnost zakazivanja tehničkog pregleda i plaćanja predviđenih taksi samo jednom uplatnicom, a sve preko Portala eUprava. Portal je u funkciji nešto više od dve godine i konstantno se unapređuje novim funkcionalnostima, a u januaru prošle godine, zavredeo je prestižnu nagradu “European IT Excellence Awards 2011” u Londonu.

Ovim projektom S&T Serbia u saradnji sa kolegama iz MUP-a i Uprave za digitalnu agendu bliži je još jednom, novom softverskom rešenju koje korisnicima štedi vreme i novac. Sledeća napredna usluga na kojoj tim stručnjaka kompanije S&T Serbia već radi, a koja će se uskoro naći na Portalu eUprava, je “Zamena stare vozačke dozvole” za sve vozače koji poseduju biometrijsku ličnu kartu.

Leave a Reply