Software

Konsolidacija DC I DRS

Konsolidacija DC i DRS u NLB Montenegrobanka Podgorica.

S&T Crna Gora je u Februaru 2008 godine uspešno završio konsolidaciju Data Centra u NLB Montenegrobanka a. d. Podgorica, jednoj od članica NLB grupacije. NLB Montenegorbanka a. d. Podgorica je jedna od najznačajnijih finansijskih institucija u Crnoj Gori. Banka je nastala integracijom bivše Montenegrobanke i Euromarket banke, i s obzirom na razgranatu mrežu filijala ima operacije na celoj teritoriji Crne Gore.

Osnovni cilj projekta bio je napraviti Data Centar koji će biti sigurani, pouzdan, jednostavan za upravljanje. U okviru projekta implementirana su rješenja kompanija CheckPoint (Dva FW cluster sistema, EDGE appliance u svakoj filijali i FW Managament cluster sistem), Cisco (FW cluster sistem, i centralni L3 switch nove generacije) i Chiperoptics (kriptovanje podataka na linku prema DR lokaciji).

Kompletna vrednost projekta je preko 350.000 Eura i predstavlja jednu od najvećih investicija banke. IT Manager, gospodin Mihailo Gluščević je prilikom našeg poslednjeg razgovora izjavio: „Jako smo zadovoljni implementiranim rešenjem. Dobili smo sigurnu, pouzdanu i izuzetno upravljivu mrežu. Performanse kompletnog sistema su višestruko povećane i mi smo spremni da odgovorimo na sve buduće razvojne planove banke.“

Leave a Reply