Software

Kraj podrške za Windows XP SP2, Windows Vista RTM, Windows 2000 Server i Windows 2000 Professional

Kompanija Microsoft je najavila prestanak podrške za sledeće Windows proizvode:

• Windows XP SP2, Windows 2000 Server i Windows 2000 Professional – od 13. juna 2010. prestaje Microsoft podrška (End of Support)
• Windows Vista RTM – od 13. aprila 2010. prestaje Microsoft podrška (End of Support).

Ovo pre svega znači da će svi korisnici koji poseduju računare sa navedenim proizvodima, prestati da dobijaju redovne sigurnosne zakrpe putem update-a i na taj način postati izloženi problemima – bezbedonosnim rizicima.

Leave a Reply