Software

Kvalitet softvera i standardi

Bez obzira da li se nalazite u ulozi projektanata koji se bave razvojem softvera za sopstvene potrebe ili za potrebe trećih lica, ili nekog ko nabavlja softver, a naravno svi se nalazimo u ulozi korisnika nekakvog softvera, od krucijalnog značaja je nešto što nazivamo kvalitet softvera, kada se misli na softver koji je izveden na željeni i očekivani način, te koji u određenom stepenu (po mogućnosti što većem) zadovoljava potrebe korisnika.

Kvalitet softvera (softverskih proizvoda) je jedan od najznačajnijih kriterijuma koji opredeljuje potencijalne korisnike na izbor i nabavku određenog softverskog proizvoda, a u krajnjem slučaju određuje i stepen uspešnosti ovog po mnogo čemu specifičnog proizvoda na tržištu. Na tržištu, gde je korisnicima na raspolaganju veliki broj softverskih rešenja koja pokrivaju gotovo sve oblasti ljudskog delovanja, samo oni proizvođači koji mogu da obezbede visoko kvalitetne proizvode biće u prilici da zadrže svoje pozicije na tržištu, dok onim ostalim preostaje puko preživljavanje ili čak nestajanje.

Definicija kvaliteta softvera

Definicija kvaliteta softvera ima mnogo, ali sve one u obzir uzimaju tri osnovna elementa:

 • korisnike
 • problem ili potrebu
 • rešenje

Samo se za softver koji na optimalan način, u potpunosti rešava određeni problem, odnosno zadovoljava potrebe korisnika, može reći da se radi o kvalitetnom softveru.

Korisnik je onaj koji odlučuje i sudi da li je neki proizvod zadovoljava njegove potrebe i služi svrsi. U praksi, kvalitet je je ono što korisnici misle da on treba da bude (u pogledu broja funkcija, visine troškova, broja nedostataka), a ne ono što je proizvođač zacrtao kao nekakvu meru kvaliteta.

Ukratko rečeno, softverski proizvod mora biti isporučen (operativan) na vreme, mora da bude izveden u okviru projektovanog budžeta i mora posedovati sve potrebne funkcije. Dobro ocenjen proizvod od strane korisnika trebao bi da radi sve ono što korisnik misli da bi trebao, te u isto vreme u praksi srećemo zahteve da proizvod “ne radi” ono što korisnik smatra da ne treba. Pri tome, spominjani kvalitet je evaluativan, merljiv i naravno, dostižan.

Upravljanje kvalitetom

Kako je priroda, proces razvoja i održavanja softvera veoma različita u odnosu na bilo koji drugi industrijski proizvod, i njegova produkcija je specifična, te zahteva posebno upravljanje (menadžment) kvalitetom. Stoga izrada kvalitetnog softvera podrazumeva da sve komponente softverskog inženjeringa (procedure, alate i metode), kao i sam proces razvoja moraju biti u skladu sa standardima koji obezbeđuju kvalitet (SQA – Software Quality Assurance).

Sa razvojem informacionih tehnologija uopšte, dostupnošću razvojnih alatki “širokim masama”, rapidno je narasla i ponuda softverskih proizvoda na tržištu, kao i broj proizvođača softvera čime je jako važno postalo obezbeđenje kvaliteta. Obezbeđenje kvaliteta uključuje monitoring i merenje kompletnog procesa razvoja softvera kako bi se izašlo u susret zahtevim korisnika i zahtevima standarda, kao što su ISO 9001 ili EN 29000.

Standardi

Ovim dođosmo i do standarda sistema kvaliteta i koncepcije integralne kontrole kvaliteta. Standardi sami po sebi ne obezbeđuju kvalitet proizvoda, ali pošto su proistekli iz pozitivne prakse unutar industrijske proizvodnje, zadovoljenjem zahteva standarda proizvođači smanjuju mogućnost greške i obezbeđuju kontinuitet procesa.

Izvori standarda u oblasti softverskog inženjeringa su međunarodne organizacije za standardizaciju kao što su ISO ili ANSI, profesionalne organizacije (IEEE), udruženja potrošača, kao i industrijski lideri na polju proizvodnje softvera i softverskih alatki kao što su Microsoft ili recimo IBM.

Svakako najznačajniji standard u oblasti sistema kvaliteta softverskih proizvoda je ISO 9001, a pošto je razvoj softvera kompleksan i različit u odnosu na druge industrijske grane, pogotovo što se radi o situaciji u kojoj imamo dve ugovorne strane (naručioca i izvršioca), osnovni standard je proširen dodatnim uputstvima vezanim za specifičnosti razvoja softvera.

Iz ovih razloga razvijen je standard ISO 9001-3, pod naslovom Smernice za primenu ISO 9001 u razvoju, isporuci i održavanju softvera, čija je sadržina usmena na pravilno sprovođenje standarda ISO 9001 u ovoj oblasti IT-a. Ovim podstandardom determinisane su aktivnosti, procedure i podaci koje treba obezbediti i dokumentovati kako bi se sprovela njihova primena.

Usvojeni standardi

Treba imati u vidu da je proces predlaganja, usvajanja i donošenja, pa i revizije standarda, stalan i sveobuhvatan proces kojim se bave stručne komisije u okviru međunarodne komisije za standardizaciju, te lokalno u okviru državnih organizacija za standardizaciju. U našoj zemlji ta organizacija je Savezni zavod za standardizaciju (SZS) u okviru koje, što je malo poznato, radi i Komisija za softverski inženjering (KSI 1/07).

Domaća Komisija za softverski inženjering se bavi lokalizacijom i prilagođavanjem međunarodnih standarda koji se usvajaju kao deo šire poznatog JUS standarda. U nastavku daćemo vam kratki pregled usvojenih standardan i onih u proceduri usvajanja, koji vam mogu biti od pomoći kako u procesu razvoja tako i u procesu nabavke softvera tokom vrednovanja softvera:

 • JUS ISO/IEC 2382-1 Rečnik termina;
  standard koji definiše rečnik stručnih termina datih istovremeno na engleskom i francuskom jeziku namenjen konzistentnoj komunikaciji u procesu razvoja (softverskih) sistema
 • JUS ISO 6592/94 Smernice za dokumentovanje aplikativnih sistema zasnovanih na računarima;
  standard koji definiše principe planiranja, izrade, obeležavanja i organizacije dokumentacije, kao i sam sadržaj iste.
 • JUS ISO 9127/94 Dokumentacija za korisnika;
  standard određuje potrebnu dokumentaciju namenjenu korisniku. Standard preko koga svesno ili nesvesno prelaze gotovo svi domaći proizvođači softvera.
 • JUS ISO/IEC 9126-94 Vrednovanje softverskih proizvoda;
  ovim standardom se određuje 6 karakteristika softvera koje opisuju kvalitet softvera. Ovo je jedan od najbitnijih standarda koji je bavi vrednovanjem kvaliteta softvera koga bi trebale da konsultuju sva domaća preduzeća koja nabavljaju potreban softver putem javnih oglasa (popularnih tendera).

Ovo su samo neki od standarda koji su usvojeni u našoj zemlji, a koji se bave obezbeđenjem kvaliteta softvera. Bez obzira da li se bavite razvojem softvera, ili je vaša firma u postupku nabavke novog softverskog proizvoda (informacionog sistema), trebali bi bar da se konsultujete sa zahtevima ovih standarda. Sve navedene, kao i ostale, standarde možete naručiti direktno od Zavoda za standardizaciju (Beograd, Kneza Miloša 20, www.jus.org.yu)

Jedan od negativnih primera zanemarivanja standarda i kriterijuma vrednovanja softverskih proizvoda je tender za nabavku softvera za integrisani poslovni informacioni sistem JKP «Beogradske elektrane» (javna nabavka br : 262OD/04). Odgovorni u ovom komunalnom preduzeću su kriterijume za vrednovanje ponuđenih softverskih rešenja zamenili nesuvislim uslovima koje treba da zadovolji potencijalni isporučilac softvera (10 mil. $ prometa u poslednje tri godine, preko 100 zaposlenih stručnjaka i sl.). Ovim zahtevim su se usredsredili na isporučioca i njegovu veličini, a ne na sam kvalitet ponuđenih rešenja.

Jedino sa korisnikom i njegovim zahtevim i potrebama u centru pažnje može se razviti upotrebljiv, kvalitetan i konkurentan softver. Uvećanjem nivoa kvaliteta softverskog proizvoda kao kompetitivne prednosti, raste i šansa za bolji plasman softvera i opstanak softverskih kompanija na tržištu. Striktnom primenom i prilagođavanjem zahtevima sistema obezbeđenja kvaliteta smanjuju se vreme i troškovi razvoja, poboljšava tržišna pozicija, te u krajnjem ishodištu obezbeđuje profitabilnost poslovanja, što sve učesnike u softverskoj industriji primorava na uvođenje sistema kvaliteta softvera.

Leave a Reply