Software

Lakše učenje uz Microsoft softver

Petnica podržava razvoj mladih u saradnji sa kompanijom Microsoft, koja je Istraživačkoj stanici donirala softver u vrednosti od 300.000 dolara

Programi iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, kao i drugi projekti koji se sprovode u Istraživačkom centru Petnica (ISP), namenjeni učenicima i studentima iz cele bivše Jugoslavije su jako cenjeni. Istovremeno, finansiranje iz neprofitnog sektora neprestano dovodi u pitanje opstanak ovog centra. Kompanija Microsoft Srbija, čiji zaposleni često i sami volontiraju u Petnici, donirala je 313.405,00 USD u proizvodima, čime je omogućeno da se ova naučna ustanova prebaci sa open-source softvera i tako unapredi naučni proces.

Petnica

Postali smo svesni koliko smo porasli tek u trenutku kada smo počeli da razmišljamo o neophodnosti saradnje sa velikom kompanijom kao što je Microsoft. Nismo u mogućnosti da radimo na projektima iz istorije ili lingvistike bez adekvatnog softvera. Za svaki projekat ili program postoji specijalizovan softver koji nam je vrlo koristan“, izjavio je Nikola Božić, rukovodilac sektora za saradnju i upravljanje projektima Istraživačkog centra Petnica.

Petnica je renovirana i proširena u septembru 2011. godine zahvaljujući donaciji od sedam miliona evra Evropske investicione banke, kada je obezbeđena i velika količina hardverske opreme. U Petnici je postojala i svest o rizičnosti upotrebe open-source softvera. Sa druge strane, finansijska situacija nije omogućavala upotrebu Microsoft proizvoda i usluga. Etički principi Petnice i njenih članova ni u kom slučaju ne dozvoljavaju da ova naučna ustanova bude deo trećine stanovništva naše zemlje koja koristi piratski softver.

 

Kada smo shvatili da sve više programera koji rade u Microsoft razvojnom centru dolazi upravo iz Petnice, ali i da Petnica koristi open-source softver, odlučili smo da im ponudimo Microsoft softver. Donacija koju smo dali Petnici podrazumeva Windows, Office ali i Visual Studio, vrlo bitan za mlade programere koji se tamo školuju. Microsoft u Srbiji je veoma zadovoljan činjenicom da je naš softver učinio rad istraživačke stanice u Petnici lakšim i ekifasnijim jer je ta ustanova pravi rasadnik talenata na koje i Microsoft računa u budućnosti“, izjavila je Tanja Tatomirović, zadužena za odnose s javnošću i programe društvene odgovornosti u Microsoftu u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Više od 150 inženjera koji rade u Microsoft razvojnom centru u Srbiji bili su uključeni u program Petnice, a mnogi od njih i danas volontiraju i uključeni su u naučne projekte iz oblasti fizike, matematike, elektrotehnike i programiranja.

 

Microsoft je u Srbiji poznat kao veliki donator. Samo tokom 2013. godine kompanija je donirala više od 1.1 miliona dolara u softveru, a u okviru CyberGrants programa Petnica je dobila licencirani softver u vrednosti od 313.405,00 USD.

 

Petnica se opredelila za operativni sistem Windows 8.1 Pro, Office 2013 i Visual Studio – program neophodan za razvoj softvera, koji može biti korišćen i paralelno sa open source softverom kao što je Linux, Libre Office i Eclipse. Proces doniranja u okviru CyberGrants započet je krajem 2013. i dovršen u martu 2014. godine.

 

Usvajanje Microsoft softvera umesto open-source softvera znači nastavak dobre saradnje sa Microsoftom i razvojnim centrom u Srbiji. Istraživačka stanica Petnica sada može koristiti i posebne softvere napisane za Windows operativne sisteme što nije bilo potpuno moguće na open-source platformi“, objašnjava Marko Bežulj, hardver inženjer u Microsoftovom razvojnom centru u Srbiji i rukovodilac programa primenjene fizike i elektronike u Petnici

 

Kompanija Microsoft je, saradnjom sa Petnicom, još jednom pokazala kolika je važnost ulaganja u talentovane mlade ljude i koliko je neophodno omogućiti im da se intelektualno razvijaju u svojoj zemlji. Ovo je samo jedan od koraka koje ova kompanija preduzima kako bi zaustavila odlazak mladih, talentovanih ljudi iz Srbije.

Leave a Reply