Software

Ledib finansira nabavku više komercijalnih licenci Autodesk softvera

Saradnja Ledib-a i TeamCAD-a

Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB) je petogodišnji program za podršku lokalnom ekonomskom razvoju sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP). U skladu sa strategijom Danskog programa susjedstva, LEDIB obuhvata Nišavski Okrug u Srbiji i u skladu je sa Strategijom za Smanjenje Siromaštva Srbije.

Krajem novembra 2009. godine između Ledib-a i TeamCAD-a je potpisan ugovor u kojem Ledib finansira nabavku više komercijalnih licenci Autodesk programa AutoCAD Revit Architecture Suite 2010 i Autodesk 3ds max 2010 kao i programa za grafički dizajn za potrebe 7 projektantskih biroa u Nišu.

U sklopu projekta “Unapređenje poslovanja preduzeća za pružanje usluga u arhitekturi” i komponente “Unapređenje i razvoj tržišta poslovnih usluga” (Improved BDS Market), od 5. juna do 4. jula 2009. godine održana je obuka za program Revit Architecture 2010 namenjena arhitektama i građevinskim projektantima. Obukom je obuhvaćeno 15 arhitekata i građevinskih inženjera iz Niša.

U toku jeseni su planirani napredni kursevi i radionice za korišćenje i primenu Autodesk BIM tehnologije na bazi Revit platforme.

Leave a Reply