Software

Legalnost softvera – održana obuka za poreske inspektore

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i Posebne jedinice za proveru legalnosti softvera, održana je peta po redu obuka za poreske inspektore za proveru legalnosti softvera, kao nastavak zajedničkih aktivnosti na afirmaciji korišćenja legalnog softvera u Srbiji.

Ovu obuku su održali predstavnici Oracle Srbija i Crna Gora i MD & Profy. U dosadašnjem radu (od maja 2011.), inspektori ove jedinice su pregledali preko 35.000 računara, kod 568 poreskih obveznika koji zapošljavaju preko 100.000 lica, pretežno velikih i srednjih preduzeća.

U kontrolama je utvrđeno da 38,73% poreskih obveznika koriste legalan softver, da su 60,56% instalirali nelegalan softver, a da je 0,53% prekršilo pravo na licencu. Korisnici kod kojih je utvrđeno nelegalno korišćenje softvera, većinom su nabavili legalan softver (njih 82,2%, odnosno 49,8% od ukupno kontrolisanih), a 14,53% (odnosno 8,8% od ukupno kontrolisanih), je u procesu nabavke softvera.

Leave a Reply