Software

Lenovo planira saradnju i partnerstvo sa kompanijom VMware

Kompanija Lenovo nakon što je preuzela poslove kompanije IBM sa System x serverima, danas je objavila da planira saradnju i partnerstvo sa kompanijom VMware kako bi omogućila klijentima da u potpunosti iskuse prednosti softverski definisanih data centara obezbeđujući nova IT infrastrukturalna rešenja za privatni i hibridni klaud, računarstvo krajnjih korisnika i virtualizaciju.  Ova alijansa proširuje saradnju koja već 16 godina postoji između Systemx i VMware i koja je proizvela mnoge inovacije obuhvatajući prvi VMware ugrađeni hipervizor. Ovom alijansom obuhvaćeni su svi poslovi kompanije Lenovo sa serverima.

lenovo

Softverski definisane tehnologije data centara proširuju koncept virtualizacije servera ka umrežavanju i skladištenju infrastrukturnih resursa, omogućavajući računanje, umrežavanje i skladištenje. Rešenja kompanija Lenovo i VMware udružiće servere i hardver kompanije Lenovo sa infrastrukturom kompanije VMware kako bi pomogli preduzećima i serviserima da pojednostave data centar, ubrzaju pripremu aplikacija i smanje troškove. Saradnja obuhvata:

  • Privatna i hibridna infrastrukturna rešenja za klaud zasnovana na proverenim end-to-end arhitekturama kako bi klijentima bila omogućena prečica do najpovoljnijeg okruženja, i integracija između Lenovo servera i hardvera i upravljanje resursima pomoću VMware vRealize Suite™ za brzo pribavljanje sistema i usluga.

 

  • Lenovo je jedan od najboljih partnera za VMware NSX™™u polju razvoja umrežavanja i omogućava fleksibilni gejtvej za virtuelizaciju mreže i integrisana rešenja za regulaciju saobraćaja, omogućavajući otvorenu, softversku podlogu za pokretna, fleksibilna i prilagodljiva okruženja računarstva u klaudu.

 

  • Elastična, prilagodljiva i otporna infrastruktura softverskog skladištenja koja nudi rešenja zasnovna na širokom spektru Lenovo servera i VMware Virtual SAN™softvera jedenostavnim za konfiguraciju koji odgovaraju širokom spektru skladištenja podataka, učinku i zahtevima budžeta.

 

  • Poboljšan učinak virtualnih desktop usluga krajnjim korisnicima zahvaljujući Lenovo eXFlash tehnologiji koja nudi rešenja serverskog skladištenja i kašnjenja svodi na minimum u paketu sa VMware Horizon®platformom sa virtualnom desktop infrastrukturom.

 

  • Udružene marketing usluge i mogućnost saradnje sa poslovnim partnerima kompanija, kao i mogućnost usluga kanalne prodaje.

 

„Zadovoljstvo nam je da nastavimo blisku saradnju sa kompanijom Lenovo kako bismo pomogli našim zajedničkim potrošačima da uoče prednosti softverski definisanih data centara,” rekao je Raghu Raghuram, izvršni potpredsednik odeljenja Software-Defined Data Center Division kompanije VMware. „Kombinacijom rešenja kompanija VMware i Lenovo, postižemo da budemo ovlašćene organizacije sa snažnom automatizacijom koje imaju brzu i fleksibilnu IT infrastrukturu.”

 

Adalio Sanchez, viši potpredsednik poslovne grupe Enterprise Systems Group kompanije Lenovo, rekao je „Udruživanjem snaga idostignuća naših timova, uočavamo značajnu sinergiju u isporučivanju end-to-end infrastruktura definisanih za klaud našim korisnicima i njihovim provajderima usluga.”

Leave a Reply