PC računari · Software

Lexmark “Markvision Enterprise” za praćene 20 hiljada umreženih štampača

Program Markvision Enterprise je moćna veb-alatka koja se zasniva na bazama podataka i pruža informatičarima mogućnost da proaktivno prate sisteme koje imaju desetine, stotine ili čak hiljade uređaja. Pomoću ove robusne i prilagodljive alatke sa jednog mesta možete da upravljate flotom od 20.000 umreženih štampača i multifunkcijskih uređaja, bez obzira na proizvođača, tokom celog njihovog radnog veka.

Nova generacija softvera za daljinsko upravljanje ima intuitivan interfejs koji se zasniva na ulogama, što omogućava administratorima da dodele pravo pristupa korisnicima na osnovu pojedinačnih uloga i odgovornosti. Dostupne su četiri uslužne oblasti koje omogućavaju efikasnije upravljanje okruženjem u kom se štampa: Asset Manager (Upravljač sredstvima), Policies (Smernice), Service Desk (Servisna služba) i Event Manager (Upravljač događajima).

Novi dizajn koji se zasniva na ulogama pruža prednosti i administratorima i korisnicima; administratori mogu da dodeljuju pravo pristupa na osnovu odgovornosti pojedinačnih korisnika, a korisnici vide samo funkcije koje su im potrebne za njihov deo posla. Pored toga, softver modelira ITIL® terminologiju i metodologije, radni okvir najbolje prakse koji koriste upravljači IT uslugama širom sveta.

Korisnički interfejs je kombinacija izuzetne funkcionalnosti i sjajnog vizuelnog dizajna i pruža intuitivno, dosledno i veoma jednostavno korisničko iskustvo. Osnova koju pokreće baza podataka je idealna za čuvanje i preuzimanje podataka o vašim uređajima. Podaci o konfiguraciji sistema i ostale informacije o uređajima se čuvaju u trajnoj memoriji baze podataka. Da bi se postigla još veća fleksibilnost, bazu podataka možete da postavite na udaljeni server na kojem se nalazi softver Markvision Enterprise. akon što instalirate softver Markvision Enterprise, možete da mu pristupite iz bilo koje tačke na mreži pomoću veb-pregledača. Nema potrebe za instalacijom posebnog klijentskog softvera.

Leave a Reply