Software

Lokalizovan “SugarCRM”

U Privrednoj komori Srbije domaća kompanija “Mikrokom” održala je prezentaciju novih rešenja za unapređenje poslovanja, baziranih na modernim softverskim tehnologijama. Prikazano je kako softverski paket iz klase CRM (Customer Relationship Management) može da se koristi u upravljanju poslovnim odnosima sa korisnicima.

Milan Todorović, direktor kompanije “Mikrokom” je održao prezentaciju i istakao da je CRM rešenje namenjeno malim i srednjim firmama i usmereno ka unapređenju poslovnih odnosa sa kupcima odnosno korisnicima. Rešenje je zasnovano ne samo na softveru, već predstavlja kombinaciju: znanja, iskustva, najbolje prakse, analize poslovnih potreba i poslovne filozofije.

 

SugarCRM

Kompanija “Mikrokom” je izvršila prevođenje softverskog paketa “SugarCRM”  i domaćim korisnicima nudi inicijalno konfigurisanje i obuku za primenu. Ovaj softver je raspoloživ kao OpenSource i ima na hiljade korisnika u svetu. “SugarCRM” se može koristiti za potrebe: marketinga, sprovođenja kampanja, upravljanja poslovnim prilikama, izveštavanja menadžera, prodaje roba i usluga, ispunjavanja servisnih zahteva kupaca, praćenja dnevnih aktivnosti menadžera i zaposlenih i sl.

SugarCRM

Sada u Srbiji postoje samo 3 korisnika softverskog paketa “SugarCRM” ali  ”Mikrokom se nada da će ova prezentacija podstaći interes novih korisnika. “SugarCRM” omogućuje poslovnu dobit a to je jedino merilo uspešnosti IT rešenja, rekao je Todorović na kraju prezentacije.

Leave a Reply