Software

Lokalizovane verzije ERP rešenja Microsoft Dynamics AX (Axapta)

NPS grupa je, zahvaljujući brojnim projektima implementacije i nadgradnje ERP rešenja Microsoft Dynamics AX-a (Axapta), najmoćnijeg Microsoft poslovnog rešenja, izvedenih u više zemalja regije (bivša SFRJ), dodatno učvrstila poziciju regionalno vodećeg Microsoft Dynamics partnera specijalizovanog za AX.

Preuzimanje većine postojećih instalacija AX-a u regiji značilo je ne samo obavezu pružanja visoko profesionalnih i stručnih usluga, u skladu sa standardima grupe, i to za široku lepezu verzija ovog moćnog poslovnog rešenja (od v 2.5, preko v 3.0 i 4.0, do aktuelne verzije AX 2009), već i potrebu pune lokalizacije standardnog rešenja i njegovu nadgradnju specifiènim modulima i funkcionalnostima, u skladu sa potrebama i navikama više država u regiji.

Zahvaljujući svemu nabrojanom, NPS grupa je danas u mogućnosti da svim aktuelnim i budućim korisnicima AX-a u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, uz potpuno lokalizovane verzije AX 4.0 i AX 2009 (aktuelna verzija), ponudi i paket od 15 lokalnih modula, potpuno integrisanih u standardni, globalni MS Dynamics AX.

Leave a Reply