Software

LUEG uveo CARBON rešenje za prodaju i menadžment

Još jedan gigant u nemačkom sektoru maloprodaje automobila, LUEG AG, se priklonio CARBON-u, sistemu za prodaju i menadžment iz IMG-a, savetodavnog organka S&T grupe.

SAP-ovo poslovno rešenje „sve u jednom“ počeće sa primenom početkom 2010. godine u sedištu LUEG-a, kao i na 17 drugih lokacija. Uvođenje CARBONa će početi sa automobilima marki Mercedes-Benz, Ferrari i Maserati, a posle 2010. godine će se priključiti i Smart, dok će Opel biti uključen u trećoj fazi.

Leave a Reply