Software

Mail Keeper rešenje za rasterećenje sistema

91% ljudi ima problema sa elektronskom poštom, ne treba vam da budete među njima

Došlo je do revolucije u razmeni korenspondencije. Elektronska pošta je znatno povećala obim komunikacije između preduzeća i ljudi. Za razliku od dobrih starih načina komunikacije (telefon, fax, pisma) pojava elektronske komunikacije je dovela do promene sveta u globalno selo. Postala je najvažniji komunikacijski medij današnjice. Komunikacija e-mailom se povećava za 30% godišnje, a stručnjaci prognoziraju da će se taj trend rasta nastaviti i u narednim godinama.

Sistemi elektronske pošte nisu bili izrađeni da obrade toliku količinu i obim informacija i poruka. Tako one ostaju u našem inboxu, što pre ili kasnije dovodi do preopterećenosti sistema.

Mail Keeper je rešenje, koji pored toga ima za cilj da rastereti sistem, omogućava lakši pristup dokumentima, zaštitu čuvanja elektronskih poruka, jednostavniju pretragu elektronskih poruka, itd.

Zašto Mail Keeper?

Jer obezbeđuje brojne pogodnosti. Da vam nabrojimo samo neke od njih.

Veličina inboxa

Vreme koje je zbog povećavanja obima poruka ograničavalo obim veličine inbox-a je sa Mail Keeperom završeno. Naime sva elektronska pošta može se samostalno čuvati u elektronskom arhivu. To znači, da je inbox rasterećen, a poruke su sačuvane u za to namenjenom elektronskom arhivu. U korisnikov inbox tako mogu stizati nove poruke u neograničenom obimu, a način upotrebe elektronske pošte se time ne menja.

Bezbedno brisanje poruka

Brisanje poruka, kada to ponekad zahteva puni inbox, može dovesti do neželjenih situacija, posebno kada se izbrišu poruke sa važnim informacijama ili podacima. Sa Mail Keeperom se to sprečava, jer se naime sva pošta prenosi u arhiv, tako da i u slučaju brisanja čitavog inboxa, sve poruke i dalje ostaju bezbedno sačuvane i dostupne u svakom momentu.

Prosta pretraga

Sa Mail Keeperom je traženje bilo koje poruke lakše i jednostavnije, jer omogućava pretragu po različitim kriterijumima, kao što su npr. adresa poruke, ime primaoca, ime pošiljaoca, po datumu, ili bilo koje reči iz teksta poruke. Sa upotrebom filtera poruke se mogu jednostavno i efikasno pronaći, bez obzira na količinu arhiviranih podataka.

Poruke su bezbedno sačuvane

Radi povećanja obima i veće važnosti i informacija i poruka koje stižu, vodili smo računa i o dodatnoj sigurnosti, te neograničenom i nesmetanom pristupu korisnika do njih. Elektronska pošta je sačuvana u sistemu koji onemogućava brisanje ili promenu sadržine tog podatka. Takodje primljerne poruke su sigurno sačuvane i dostupne čak i u slučaju kvara na elektronskom inbox-u.

Pristup sa bilo kojeg mesta

Arhivirane elektronske poruke možete pratiti i pregledati sa bilo koje lokacije, nezavisno od toga, koji e-mail sistem je u upotrebi.

Dodatni filter neželjene pošte

izmedju velikog broja informacija i poruka koja stižu, nalazi se i nemali broj neželjenih i nepotrebnih, što dovodi do punjenja inbox-a i do smanjenja vrednosti poruka. Filter omogućava korisniku da sam odluči koje to informacije imaju veću važnost, da ih razvrsta po važnosti i sačuva u Mail Keeperu. To istovremeno sprečava prijem neželjene pošte – takozvane SPAM poruke.

inbox radi mnogo bolje

Povećanim obimom korišćenja elektronske pošte, dolazi do punjenja i preopterećenja inbox-a, tako da se sa Mail Keeperom postiže njegovo rasterećenje i optimalan rad. Administrator sistema jednostavno odredi veličinu pojedinog inbox-a, te pri dostizanju određene količine informacija i poruka u njemu, automatski briše poruke iz inboxa i prebacuje ih u arhiv na čuvanje. To međutim nikako ne ugrožava prijem bitnih poruka koje prevazilaze limit inboxa.

Nezavisnost od inbox-a

Promena e-mail adrese i inboxa je nekada problematična za rad u preduzeću, tako da činjenica da je elektronski arhiv nezavistan od tipa i vrste elektronskog inbox-a i te kako dobrodošla. Menjanje ili nadogradnja inboxa nema nikakvog uticaja na dostupnost određene poruke, jer se ona arhivira iz različitih e-mail sistema i nije podređena određenoj infrastrukturi. Dostupnost arhivi je osigurana i u slučaju menjanja elektronskog inbox-a.

Mogućnost izbora samostalnog arhiviranja
U skladu sa pravilima u organizaciji, korisnik po određenim kriterijumima kao što su npr.datum poruke, pošiljaoc poruke, primalac poruke, jednostavno sam može odrediti koju poruku želi arhivirati. Atribut za pretragu može biti i samo jedna reč koja se nalazi u poruci.

Dugoročno arhiviranje na CD/DVD, MO diskovima
Sigurno čuvanje od slučajnih ili zlonamernih uništavanja podataka, je ključna stvar za dugoročnu dostupnost informacijama. Elektronske poruke se jednostavno sačuvaju na CD/DVD, ili MO diskovima. Pretraga i pregled elektronske pošte je moguća sa bilo kog računara, bez dodatne programske opreme za to.

Sistemski zahtevi (uslovi) za Mail Keeper

Za delovanje Mail Keeper je potreban
Windows paket i standardan SMTP e-mail inbox.

Razvojem Mail Keepera uspeli smo povećati obim korišćenja elektronske korespondencije. Jednostavno i prilagodljivo rešenje je primereno za svako preduzeće, koje želi da poveća sigurnost i upotrebljivost informacija.

Leave a Reply