Software

“MCA LOGISTICS” prelazi na ALDATA G.O.L.D. rešenje za upravljanje skladištem

Specijalizovana kompanija za pružanje logističkih usluga trećim licima implementira rešenje G.O.L.D. sa ciljem optimizacije upravljanja skladištem i podrške popuni zaliha u 250 prodavnica bakalske robe

„Aldata solušn“, Aldata Solution, globalni dobavljač softverskih rešenja za oblast trgovine na malo i veliko, objavila je da je MCA Logistics, kompanija specijalizovana za pružanje usluga logistike klijentima iz prehrambene industrije, pustila u funkciju Aldata G.O.L.D. rešenje u svom distributivnom centru u Feniksu, Arizona. Ova lokacija će ujedno biti trening centar za menadžere objekata u tri dodatna skladišta kompanije, koja će takođe preći na G.O.L.D. rešenje do februara 2010. godine.

U svakom skladištu, softver G.O.L.D. zamenjuje 20 godina stare, nasleđene sisteme koje su klijenti sami razvijali. Sve ukupno, četiri distributivna centra opslužuju ukupno 250 prodavnica zapadno od Misisipija kao jedan lanac prodavnica prehrambene robe. G.O.L.D. sistem za upravljanje skladištima (WMS) obezbeđuje višenivojsko upravljanje, kontrolu, izvršavanje i obradu logističkih operacija za sisteme sa više lokacija, organizacija, principala, sistema i jezika.

„Kada je došlo vreme da unapredimo WMS sisteme u ova četiri korisnička skladišta, kompanija MCA Logistics je izabrala Aldata G.O.L.D. rešenje zbog ekspertize dobavljača u prehrambenoj industriji,“ rekao je Robert Kamarena, predsednik kompanije MCA Logistics. „U vreme kada više prehrambenih lanaca planira da pojednostavi svoje operacije i potpuno izađe iz poslova skladištenja, softver G.O.L.D. pruža mogućnost da se na troškovno-efikasan način obavljaju aktivnosti popune zaliha za klijente iz prehrambene delatnosti, i to sa većom tačnošću i brže nego ranije.“

Kompanija „MCA Logistics“ je integrisala G.O.L.D. WMS sistem sa G.O.L.D. sistemom svojih klijenata preko standarda za razmenu elektronskih podataka (EDI) na korisnicima vidljivoj strani, i sa njihovim softverom za isporuke na „nevidljivoj“ strani. G.O.L.D. takođe ima vezu sa radio sistemom za primanje i popunu distributivnih centara i „Vocollect“ sistem biranja robe za kreiranje porudžbina. G.O.L.D. WMS sistem kompanije MCA upravlja raznovrsnim robama na zalihama koje podrazumevaju i suvu i svežu robu, kao i konfekcijske i „just-in-time“ artikle poput salata za lance prehrambenih prodavnica. Do sledećeg proleća, G.O.L.D. će podržavati isporuku otprilike 200.000 pošiljki dnevno za sva četiri distributivna centra.

„MCA Logistics demonstrira snagu Aldata G.O.L.D. WMS sistema u višelicencnom okruženju skladištenja namirnica velikog obima“, kaže Brendan Lov, potpredsednik kompanije Aldata u Severnoj Americi. „Sa G.O.L.D. rešenjem, kompanija MCA Logistics je mnogo bolje pozicionirana za automatizaciju i upravljanje skladištima za postojeće klijente, kao i za privlačenje novih klijenata koji žele da ostvare poslovne i troškovne dobiti poveravanjem svojih poslova skladištenja specijalizovanim preduzećima za pružanje ovih usluga („3PL“).

Leave a Reply