Software

McAfee paket za virtualne mašine

McAfee Total Protection (ToPS) for Virtualization, predstavlja novi sigurnosni paket specijalno napravljen da štiti virtualne servere. Sa najavom paketa ToPS for Virtualization, McAfee potvrđuje svoj status pionira na polju bezbedne virtualizacije pri čemu je postavio standarde u ovoj oblasti.

Pri tome, McAfee je prvi ponudio kompletno, skalabilno i prilagodljivo bezbednosno rešenje koje povezuje fizičke i virtualne servere, desktop računare i mreže. Takođe je za sada prvi i jedini vendor koji štiti virtualne mašine online i offline, te je ujedinio menadžment fizičkih i virtualnih okruženja (ePolicy Orchestrator)

McAfee Total Protection for Virtualization nudi primamljivu vrednost:

  • Jača zaštita: Donosi sveobuhvatnu i slojevitu zaštitu za virtualne servere. Štiti od malware-a, rootkits-a, spyware-a, botova, zero-day pretnji, ranjivosti i mnogih drugih pretnji
  • Niža cena: Umanjuje vreme i resurse koji su potrebni za menadžment sigurne virtualizacije za naprednu operativnu efikasnost i to preko jedinstvene menadžment konzole i automatskog ažuriranja
  • Pojednostavljena doslednost: Pruža bolju doslednost u virtualnim mašinama uz pomoć automatizovanih izveštaja o doslednosti i integracijom sa drugim McAfee alatima za
    doslednost

Leave a Reply