Software

Metodologija kontrole legalnosti softvera

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti organizuje sastanak proizvođača domaćih i distributera stranog softvera u Srbiji i Poreske uprave, Posebne jedinice za proveru legalnosti softvera na temu metodologije kontrole legalnosti softvera, koji će biti održan u utorak, 12. aprila 2011, s početkom u 14 časova, sala IVb.


Na sastanku će biti razmatrana metodologija kontrole legalnosti softvera domaćih proizvođača softvera i distributera svih vrsta, posebno namenskog softvera.
Sastanak je osmišljen kao nastavak aktivnosti na doslednoj primeni Zakona o intelektualnoj svojini, iniciran na stručnom skupu „Akcioni plan za kontrolu legalnosti računarskih programa i baza podataka“ i naporima Poreske uprave na sprovođenju ovog Akcionog plana.
Prijava učešća na [email protected] ili na tel. 2645-333.

Leave a Reply