Software

Microsoft akcija legalizacije računara

U periodu od 17. novebra – 31. decembra, Microsoft nudi mogućnost legalizacije nelegalnih računara, kroz sledeći akcijski paket:

Softver Cena Popust Akcijska cena:
Windows Vista Business Sngl OLP NL Get Genuine $233,00 9,00% $212,00
Office Small Business 2007 Sngl OLP NL $510,40 24,37% $386,00
Office Groove 2007 Sngl OLP NL $172,55 99% $2,00

$915,50 $600,00

– Windows Vista Business Sngl OLP NL Get Genuine – omogućava da se na računarima, koji se koriste i imaju
nelegalan softver, instalira Vista Business ili da se kroz OLP, pomoću downgrade-a, obezbedi pravo korišćenja nižih
verzija softvera, kao što su Windows 95,98,NT,2000 i XP.

– Office Small Business 2007 Sngl OLP NL – sadrži Word, Excel, Outlook, PowerPoint i Publisher

– Office Groove 2007 – je softver koji će omogućiti zaposlenima da na timskim projektima rade dinamičnije i
efikasnije, iako se ne nalaze u istoj prostoriji, zgradi ili čak rade od kuće. Groove će vam uštedeti vreme,
povećati produktivnost zaposlenih i ojačati kvalitet poslovnih procesa.

Leave a Reply