windows-server-2012
Događaji · Software

Microsoft domaćin “Windows Server 2012 IT kampova” u Beogradu

Ogranak kompanije Microsoft za centralnu i istočnu Evropunastavlja uspeąnu saradnju sa IT stručnjacima u Srbiji i regionu,organizacijom IT Camp događaja. IT kampovi imaju za ciljstručno usavrąavanje pojedinaca i njihovo upoznavanje sa najaktuelnijom Microsoft Cloud tehnologijom.

Naredni u nizu planiranih IT Camp-ova u Srbiji odrľaće se 30. januara u prostorijamaMicrosoftSrbija, Beograd. Učesnici će imati priliku da se iz prve ruke upoznaju sa najnovijim mogućnostima operativnog sistema Windows Server 2012. Za njih je specijalno pripremljena tehnički orijentisana agenda bazirana na primerima iz prakse, uz veliki broj praktičnih demonstracija i mogućnost razmene znanja i iskustava sa vodećim Microsoft stručnjacima i drugim IT profesionalacima iz regiona, ąto daje posebnu vrednost IT Camp-ovima.

windows-server-2012

Ovaj kampće voditi Damien Caro, Microsoft Technical Evangelist za centralnu i istočnu Evropu koji je poznat domaćim IT stručnjacima sa ranijih MS događaja u Srbiji (Sinergija 12 i Windows 8 IT Camp odrľan u Beogradu u decembru 2012.)

“IT Camp predstavljaposebnu prilikuza IT stručnjake da prodube svoje znanje, upoznaju se sa najnovijim tehnologijama i razmene iskustva sa svojim kolegama. Veliko mi je zadovoljstvo da se upoznam sa domaćim IT stručnjacima i podelim sa njima tehničkaznanja i iskustva o najnovijim tehnologijama, operativnim sistemima i mobilnim uređajima. Kroz razmenu tehničkih informacija dolazimo do reąenja koja već danas mogu unaprediti računske centre kako bi mogli odgovoriti izazovima budućnosti.U informacionim sistemima sve veću ulogu ima primena tablet računara i pametnih telefona, koji sa jedne strane imaju sve pogodnosti koje je donela revolucija potroąačke elektronike, a sa druge strane nude beskompromisnu sigurnost i vezu sa sistemima za upravljanje i izveątavanje ąto su neophodne karakteristike kada je reč o poslovnim korisnicima.Na IT Camp-ovima predstavićuIT stručnjacima u Srbijioperativni sistem Windows Server 2012.®elim da prikaľem sve njegove mogućnosti u pogledu virtualizacije,poboljąane skalabilnosti i performansikao i mogućnost fleksibilne integracije ovog sistema sa informatičkim oblakom” rekao je Damien Caro, IT Pro Evanđelistazaposlen u centrali Microsoftaza centralnuiistočnuEvropu”.

Windows Server danas koriste mnoge uspeąnefirme, od malih privrednika do kompanija sa najvećim računskim centarima. Windows Server 2012 u mnogim segmentima redefiniąe pojam servera.Karakteriąu ga viąe stotina novih funkcionalnosti i poboljąanja,uključujućivirtualizaciju, poboljąano umreľavanje, skladiątenje, korisničko iskustvo, mogućnost formiranja i povezivanja sa informatičkim oblakom, automatsko upravljanje i joą mnogo toga … Jednom rečju, Windows Server 2012 omogućava transformaciju računskog centra na način koji dovodi do smanjenja operativnih troąkova, a da pri tom nudi funkcionalnosti koje su za nivo iznad u odnosu na postojeće.

Prema najnovijim istraľivanjima analitičara kompanije IDC,usluge vezane za javne i privatneinformatičke oblakedoveąće do otvaranja 14 milionaradnih mestaąirom sveta u perioduod 2012.do 2015. godine. Procenjeni rast broja zaposlenih ucentralnojiistočnoj Evropi,za isti period,iznosi između 158% i 168%.

Navedene procene predstavljaju podsticaj za Microsoft da ulaľe u usavrąavanje IT stručnjaka u smislu praktične primene najnovijih tehnologija. Organizacija IT Campova kao i postavljanje brojnih multimedijalnih edukativnih sadrľaja na internet čine značajan doprinos Microsofta edukaciji na tom polju.

Brojni edukativni materijali fokusirani na temu privatnog informatičkog oblaka (engl. Private cloud) dostupni su svima koji su zainteresovani, potpuno besplatno, na portalu za učenje putem internetaMicrosoft Virtual Academy (MVA). Kroz ovaj program IT stručnjaci mogu pristupati novim materijalima vezanim za tehnologiju informatičkog oblaka, besplatnim probnim verzijama softvera, kao i brojnim testovima za samostalnu proveru znanja.

 

Besplatne, probne, verzije Microsoft proizvoda dostupne su na lokacijihttp://technet.microsoft.com/evalcenter/default.aspx

Leave a Reply