Software

Microsoft Dynamics u praksi

Potreba da se ključne odluke za poslovanje neke firme donese u što kraćem roku, stvorila je neophodnost za sistemima koji na brz i efikasan način menadžmentu kompanije pružaju sliku stanja kako o poslovanju preduzeća u celini, tako i o radu pojedinih segmenata. Studentska organizacija ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) sa Fakulteta organizacionih nauka prepoznala je potrebu srpskog tržišta za kadrovima koji su obučeni da uspešno koriste ERP(Enterprise resource planning) sisteme.

S toga je u saradnji sa lokalnom Microsoft kancelarijom i ovlašćenim Microsoft Dynamics partnerima po prvi put realizovala projekat pod nazivom “Microsoft Dynamics u praksi”. Microsoft Dynamics rešenja predstavljaju integrisane poslovne aplikacije za mala i srednja preduzeća, kao i za odeljenja velikih preduzeća.

Projekat se sastojao iz niza Case Study predavanja I Radionica koja su održana na Fakutetu Organizacionih nauka tokom oktobra i novembra 2008 godine.

Cilj projekta je bio da studenti kroz studije slučaja i radionice steknu potpuni uvid u rad Microsoftovih poslovnih rešenja, razumeju složenost implementacija i saznaju sve prednosti i mane posla Microsoft Dynamics konsultanta. Predavanja su držali predstavnici vodećih Microsoft Dynamics partnera: Adacta,NPS, SRC, Spinnaker i PSC. Tokom Case Study predavanja studenti su imali prilike da saznaju nešto više o Microsoft Dynamics rešenjima, kao i o metodama i načinima implementacije tih rešenja u domaćim firmama.

Radionice su održane u Računskom Centru FON-a, a na njima je studentima predstavljen rad u Microsoft Dynamics NAV-u, Celine koje su bile obrađene na radionicama su Instalacija i podešavanje, Nabavka i Prodaja i Zalihe i poslovi.
Predavanja su bila posvećena svim zaniteresovanim studentima, dok je Radionicama moglo da prisustvuje samo 20 studenta završnih godina FON-a koji su prosli process selekcije.

O ESTIEM-u

ESTIEM je jedina evropska studentska organizacija koja integriše tehnološko razumevanje i veštine menadžmenta. Fokusira se na analitičke sposobnosti,mogućnosti, inženjerska znanja i praktična menadžment iskustva, pružajući time studentima industrijskog inženjerstva i menadžmenta izuzetno poslovno razumevanje. Osnovana je 1990. god. sa ciljem da ojača veze između studenata indurstrijskog inženjerstva i menadžmenta i podrži ih u njihovom profesionalnom razvoju. Danas, sa svojih 66 grupa članica, ESTIEM čini više od 40 000 studenata u 28 zemalja.

Leave a Reply