One thought on “Microsoft ima novi logo!

  1. Aca

    Већ смо приметили промену – чим је Бил отишао. Какав лого такав Windows – све лошије.

Leave a Reply