Software

Microsoft predstavio Bing Maps 2012

Dana 23.03.2012. godine je Micorsoft predstavio Global Ortho program u okviru proizvoda Bing Maps 2012. U uvodnom delu prisutni su informisani o istorijatu i mogućnostima korišćenja Bing podataka o prostoru. Microsoft je pokrenuo aktivnosti za prikupljanje podataka o prostoru aerofotogrametrijskom metodom, što predstavlja jedan od najobimnijih projekata te vrste.

Global Ortho program obuhvata teritoriju 48 američkih država i 14 zemalja zapadne Evrope, sa tendencijom širenja na istočna područja. U okviru programa je razvijena UltraCam-G kamera koja obezbeđuje visoko kvalitetne digitalne snimke za proizvodnju ortofoto-a. Spoj naprednog softvera, cloud tehnologije i najnovije generacije širokougaonih kamera obezbeđuje moderno, visoko efikasno on-line mapping rešenje.

Proizvodi ovog projekta su:

true color ortofoto mozaik u rezoluciji 30cm objavljen na Bing mapama za širu ili Digital Globe-u za profesionalnu upotrebu
CIR (color infra red) ortofoto mozaik u rezoluciji 60 cm objavljen samo na Digital Globe-u

Digitalni model terena u rezoluciji 1m objavljen na Bing mapama

Trenutne i dalje aktivnosti su zasnovane na bliskoj saradnji sa spoljnim partnerima, kao i učešće u multinacionalnim projektima (LPIS-Land Parcel Identification System gde je u saradnji sa JRC-European Commision Joint Research Centre završena test faza).

Eye on Earth je jedna od najnovijih aplikacija zasnovana na Microsoft Windows Azure cloud tehnologiji koja prikuplja podatke o ključnim indikatorima životne sredine i predstavlja ih vizuelno na kartama, preko Microsoft bing map-a.

Tokom prezentacije diskutovalo se o ponuđenim rešenjima i razmenjena su obostrana iskustva i informacije o aktuelnim projektima na prikupljanju geoinformacija.

Linkovi

Linkovi
Bing Maps…
Eye on Earth…

Leave a Reply