Software

Microsoft u saradnji sa Sagom predstavio Dynamics rešenja

Microsoft je predstavio proizvode iz Dynamics familije, NAV 2009 i CRM 2011, rešenja za bolje povezivanje poslovnih procesa i efikasnije obavljanje zadataka, a Saga je, kao jedna od vodećih kompanija u implementaciji CRM-a u Srbiji, na poziv Microsofta učestvovala u prezentaciji proizvoda Microsoft Dynamics CRM 2011.

Na otvaranju skupa je rečeno da svako ko želi da ostane u trci, mora biti spreman za nove tehnologije i da je nivo spremnosti za nove tehnologije ekvivalentan nivou informisanosti. Menadžeri, kao ambasadori inovativnog znanja pomoću CRM-a identifikuju prave ljude, nalaze najbolji način da im priđu i najbolji način da im prodaju svoje proizvode i usluge. Zato se CRM ne smatra kao IT projekat, već kao rešenje poslovanja u saradnji sa modernim tehnologijama.

Nakon uvodnih predavanja i predstavljanja Microsoft Dynamics platforme, održane su dve paralelne sesije. Jedna sesija posvećena je NAV programu, koji je Microsoft ERP program, a druga CRM rešenju, pretežno posvećena prodaji, marketingu i pozivnim centrima, sa velikom mogućnošću podešavanja za individualne potrebe i transformaciju u kontakt centar.

CRM predavanja otvorio je Nenad Aleksić, MBS Channel Development Manager Microsofta za Centralnu i Istočnu Evropu, predstavivši CRM kao veoma familijarno rešenje i usko povezano sa drugim platformama. Naglasio je da uz povećanje produktivnosti Dynamics CRM 2011, Outlook postaje CRM, jer se unapređuje u CRM aplikaciju.

Nebojša Misković, direktor marketinga Sage, pokazao je potrebe marketinga na koje CRM može da odgovori. Na predavanju je prezentovana prodaja sâmog CRM rešenja, uz rešavanje prosečnih problema marketing menadžera koji su univerzalni. Prikazano je kako se pozivaju samo klijenti koji su zainteresovani za proizvod koji se predstavlja i koji mogu postati potencijalni kupci, ali ne bilo koji kontakti – već samo oni koji mogu da donose odluke.

Pozivanje na skup je ranije bilo ručno, slanje e-maila jedan po jedan (da bi se izbeglo spemovanje), praćenje odziva je takođe bilo ručno, kroz exel tabele. Na kraju, ostajao je problem kako ispratiti efekat marketinške aktivnosti. Uz CRM je moguće dodatno modifikovati pisma, na primer jedno pismo kontaktima sa kojima preduzeće već sarađuje, a drugo pismo za kontakte sa kojima se preduzeće sreće prvi put. Na kraju, CRM daje opciju ostavljanja traga koji će biti upotrebljiv i kasnije i koji će moći da iskoriste i novi zaposleni, koji će tek doći u preduzeće. Pre pojave CRM-a nije postojao automatizovan način koji je mogao da isprati sve kontakte i potencijalne korisnike koji su na kraju postali kupci.

Uroš Đorđević, analitičar poslovnih procesa Sage, je direktno na primeru, u novoj verziji Microsoft Dynamics CRM 2011 pokazao kako sve funkcioniše. Dao je primer pozivanja filtriranih klijenata iz baze preduzeća i iz druge liste koju je preduzeće kupilo od marketinške agencije uz definisan budžet za kampanju, vremenski okvir kampanje – kad se održava, potrebne aktivnosti vezane za kampanju, definisanje kontakata koji će biti pozvani na prezentaciju…

Na kraju je istakao da je ranije filtriranje sa bazom bilo ažurno samo tog dana, za dati skup, a preko CRM-a sve informacije vezane za kontakte se redovno ažuriraju i kad god zatrebaju, one su aktuelne.

Vladimir Ljubibratić, Izvršni direktor preduzeća Extreme, je nastavio CRM prezentaciju, predstavljajući funkcije namenjene prodaji i direktnim marketinškim aktivnostima. Naglasio je da se uz pomoć CRM-a efikasno beleži komunikacija sa klijentima i izbegava gubitak produktivnosti prodaje! Da bi se ostvarila prodaja, prosečno je potrebno napraviti osam sastanaka. Prodavac uporedo vrši prodaju na više mesta i treba stalno da zna u kojoj fazi prodaje je sa svakim klijentom. Pomoću CRM-a, mnogo se olakšava evidencija sastanaka. Kako 20 odsto klijenata donosi 80 odsto profita, prodavci najviše vremena fokusiraju na velike klijente, praveći tačan plan šta će i kada uraditi, dok sa ostalim klijentima komuniciraju preko CRM sistema. Preduzeće koje ima 1.000 klijenata u bazi, sa 800 možete poluautomatizovano komunicirati, a sa velikim klijentima je obavezna komunikacija jedan na jedan. CRM omogućuje povećanje broja kvalitetnih tragova za prodaju, jer štedi vreme za komunikaciju sa 80 odsto klijenata. Takođe, smanjuje vreme za administraciju.

U kratkoj prezentaciji je objašnjeno kako da lid preraste u nešto više od prilike. CRM sistem izdvaja lidove koji imaju veću verovatnoću za ostvarenje prodaje. Time se prodavcu smanjuje šansa da napravi grešku u toku rada. Uz predefinisan set pitanja i odgovora, prikupljaju se podaci o klijentu. Nakon toga, postoji set predefinisanih aktivnosti potrebnih da se urade sa tim klijentom. Svi podaci koji su jednom uneti, ne moraju da se unose opet – tako se smanjuje potreba da se podaci unose više puta i vreme potrebno za rad. Nakon uspešne prodaje, CRM podseća prodavca da pozove klijenta nakon tri meseca da vidi da li je zadovoljan i da li mu treba još nešto. Na kraju je poručio korisnicima da uđu u CRM avanturu da bi povećali produktivnost, povećali prodaju i smanjiti troškove u servisu.

Završni deo prezentacije je održao Vladimir Zečević iz preduzeća Modern Office, objasnivši povezanost CRM-a sa procesima instalacije i održavanja. Nakon završetka prodajnog procesa, kada je prodaja prodala instalaciju CRM-a, u servisu se pojavljuje zadatak instalacije – odlazak kod klijenta i završavanje prethodno ugovorenog posla. CRM omogućava praćenje svih zaposlenih i pruža informaciju kojim poslovima se bave u datom trenutku. Ako se desi da su potrebne usluge zaposlenog koji je već na nekom zadatku, sistem će automatski javiti da je ta osoba sprečena. Uz pomoć CRM-a je moguće naći ko je od servisera slobodan ili kada će biti dostupna željena osoba. Kratkim pregledom se može videti gde je ko u kom trenutku i šta radi. Po završetku servisa, serviser popunjava podatke koliko je vremena proveo u popravci, a koliko na putu do i od klijenta, da bi se tačno odredilo koliko je vremena potrošeno za servisiranje. Servis ima kompletnu informaciju šta je radio kod klijenta (celokupnu istoriju klijenta), što je jako bitno, jer ako je potpisan ugovor o održavanju lako se vodi evidencija koliko je potrošeno vremena za održavanje.

Na kraju predavanja, predavači su zainteresovanom gostima dodatno objašnjavali detalje oko prednosti poslovanja pomoću CRM-a.

 

Leave a Reply